Anunț Oficial: Se anunță „deblocarea celor trei măsuri” de ajutoare de stat COVID-19

Cristian Ghinea – Ministrul investițiilor și proiectelor europene, și Claudiu Năsui – Ministrul economiei, antreprenoriatului și turismului, au anunțat, oficial, „deblocarea celor trei măsuri” de ajutoare de stat pentru firmele mici și mijlocii, PFA, ONG și cabinete medicale individuale, pentru redresarea din criza COVID-19.

Într-un comunicat de presă comun, cele două ministere afirmă că „odată cu noul buget” de stat pe anul 2021, „banii vor intra în conturile aplicanților admiși într-un timp mult mai redus”.

Redăm comunicatul integral:

 • Soluția identificată asigură resursele necesare de bani pentru a acoperi în întregime bugetul celor trei măsuri de sprijin pentru antreprenori, inclusiv măsura 3. Vineri, 15 ianuarie, a avut loc întrevederea cu Comisia Europeană pentru notificarea schemelor de ajutor de stat în forma așteptată de către zecile de mii de antreprenori care au depus aplicații. În săptămâna 22 – 26 ianuarie vom avea acceptul pentru măsuri.
 • Schimbarea cadrului legislativ în timpul derulării procedurilor, sursele neclare de finanțare, lipsa de dialog între ministere și cu Comisia Europeană au afectat stabilitatea acestor intervenții ale statului român. Am depășit aceste probleme prin muncă și dialog.
 • Respectarea promisiunilor pe care statul român le-a făcut antreprenorilor reprezintă un punct crucial în crearea unui relații de încredere între stat și mediul de afaceri, pentru că predictibilitatea joacă un rol esențial în determinarea bunului mers al oricărei afaceri.
 • Cele trei măsuri de finanțare au ca scop sprijinirea mediului de afaceri, care este extrem de afectat de pandemia COVID și de efectele asupra activității comerciale. Două dintre acestea iau forma unor granturi: microgranturi, adică 2.000 euro, și granturi pentru capitalul de lucru de la 2000 euro până la 150.000 euro. În cazul celei de-a treia măsuri, granturile pentru investiții, valorile sunt cuprinse între 50.000 euro și 200.000 euro.
 • După suplimentarea care a avut loc în octombrie anul trecut, măsurile nu mai aveau toată finanțarea asigurată. Concret, lipseau 500 de milioane de euro din fonduri europene. Prin urmare, au existat mai multe discuții între cei doi miniștri precum și între aceștia și Comisia Europeană, pentru a identifica o soluție.
 • Pasul următor este ca bugetul să fie adoptat de către Parlament, cu noile modificări. De asemenea, în ultimele zile, în cadrul ministerului Economiei și a agențiilor din subordine, ritmul de procesare a crescut considerabil la aproape 845 de dosare/zi. Toate acestea înseamnă că, odată cu noul buget, banii vor intra în conturile aplicanților admiși într-un timp mult mai redus.

Sursa: Startupcafe.ro

TAXE 2021: Lista cu principalele noutăți la care este necesară atenția antreprenorilor

Sursa imagine: depositphotos.com

Anul 2021 a venit cu o serie de prevederi fiscale la care antreprenorii români trebuie să acorde atenție. Iată o listă de modificări privind:

 1. MĂSURI DE INTERES GENERAL

*         Plafonul pentru aplicarea TVA la încasare se majorează de la 2.250.000 lei la 4.500.000 lei.

*         Începând cu 2021 a fost eliminată obligația de a depune raportări contabile semestriale pentru firmele cu cifra de afaceri mai mică de 1.000.000 euro.

*         În ceea ce privește telemuncă, s-a introdus prin Codul fiscal posibilitatea ca angajatorul să deconteze salariaților în telemuncă o sumă de până la 400 lei pe lună, fără a fi necesare documente justificative. Nu vor fi supuse impozitului pe venit, CAS și CASS sumele acordate angajaților care desfășoară activități în regim de telemuncă pentru susținerea cheltuielilor cu utilitățile la locul în care angajații își desfășoară activitatea, precum electricitate, încălzire, apă și abonamentul de date și achiziția mobilierului și a echipamentelor de birou, în limitele stabilite de angajator prin contractul de muncă sau regulamentul intern, în limita unui plafon lunar de 400 lei corespunzător numărului de zile din luna în care persoana fizică desfășoară activitate în regim de telemuncă. Valoarea e deductibilă la plătitorii de impozit pe profit.

*         Acoperirea costurilor cu testare epidemiologică și/sau vaccinarea angajaților pentru împiedicarea răspândirii bolilor care pun în pericol sănătatea angajaților și cea publică, nu este considerată venit impozabil și nu se supune nici contribuțiilor sociale. La plătitorii de impozit pe profit, aceasta reprezintă o cheltuială deductibilă.

*         Se vor acorda zile libere plătite pentru părinți în perioada cursurilor online. Părinții vor beneficia, până la finalizarea cursurilor anului școlar 2020-2021, de zile libere plătite cu 75% din salariul brut, dar nu mai mult de 75% din câștigul salarial mediu brut.

*         În baza impozabilă a impozitului pe veniturile microîntreprinderilor nu se vor cuprinde dividentele primite de la o persoană juridică română.

*         Prelungirea măsurii prin care persoanele fizice sau juridice ale căror venituri au fost afectate de criza sanitară au posibilitatea de a solicita creditorilor suspendarea plății ratelor de capital, dobânzilor și comisioanelor până la data de 15 martie 2021. (OUG 227/2020).

*         Măsura acordării șomajului tehnic în baza OUG 30/2020 și măsura acordării indemnizației pentru timp redus de munca (Kurzarbeit) au fost prelungite până la 30 iunie 2021.

*         Noul termen pentru depunerea declarației unice este 25 mai, declarație aferentă anului 2020.

*         Depunerea declarației privind beneficiarul real pentru entitățile cărora le mai revine aceasta obligație, are termen 90 de zile de la încetarea stării de alertă.

2. FACILITĂȚI FISCALE

*         Se prelungește scutirea de impozit specific pe o perioadă de 90 de zile începând cu 1 ianuarie 2021.

*         Cererea de anulare a accesoriilor conform OUG 69/2020 se va depune și în perioada 1 ianuarie 2021- 31 martie 2021.

*         Pentru domeniul HORECA s-a publicat o schemă de ajutor care se acordă beneficiarilor sub forma unor granturi în vederea acoperirii parțiale, în cuantum de 20% a pierderii din cifra de afaceri sau din rulaj (suferită în anul 2020 comparativ cu anul 2019), în cazul agențiilor de turism, rezultată din desfășurarea activităților aferente codurilor CAEN, adică 7911, 7912, 7990, 5510, 5520, 5530, 5590, 5610, 5621, 5629, 5630 (OUG 224/2020)

*         Restructurarea obligațiilor fiscale reglementată de OG nr. 6/2019 va include și obligațiile bugetare restante în perioada de 1 august 2020 – 31 decembrie 2020.

3. SALARIZARE

*         Se clarifică regimul fiscal al utilizării în regim mixt al autoturismului pe firmă, al celor 50% utilizați în scop personal, în cazul microîntreprinderilor și plătitorilor de impozit specific. Avantajele sub forma utilizării în scop personal a vehiculelor care nu sunt utilizate exclusiv în scopul activității economice, aflate în proprietate sau folosința persoanelor juridice ce aplică regimul de impozitare al microîntreprinderilor sau impozitul specific unor activități nu sunt supuse impozitului pe venit și nici contribuțiilor sociale.

*         Se introduce în categoria veniturilor neimpozabile din salarii și ajutoarele pentru adopție. Acestea nu vor supuse nici contribuțiilor sociale obligatorii (CAS și CASS).

*         Nu se cuprind în baza lunară de calcul a contribuțiilor de asigurări sociale sumele plătite de angajator pentru educația timpurie a copiilor angajaților.

*         Se prelungește până la 30 iunie 2021 măsura acordării a 35% din renumerația cuvenită zilei de muncă acordată lucrătorilor zilieri, pentru o perioada de 3 luni, la alegerea beneficiarului de lucrări.

4. TVA

*         Începând cu anul 2021, tranzacțiile cu UK vor urma regula tranzacțiilor extra-comunitare, din punct de vedere al TVA.

*         Transferul dreptului de proprietatea asupra unui bun imobil de către o persoana impozabilă către o instituție publică, în scopul stingerii unei obligații fiscale restante nu este considerată livrare de bunuri și astfel nu reprezintă o operațiune supusa TVA.

*         Plafonul valoric pentru livrarea de locuințe cu cota redusă de 5% către persoane fizice rămâne 450.000 lei.

*         E posibila deducerea TVA la băuturi alcoolice și tutun și în altă situație decât pentru cazurile în care aceste bunuri sunt destinate revânzării sau pentru a fi utilizate pentru prestări de servicii. TVA va putea fi dedusă astfel și pentru acordarea în mod gratuit de bunuri în scop de reclama sau în scopul stimulării vânzărilor.

*         Termenul până la care se fac rambursări de TVA cu control ulterior s-a prelungit până la 31 martie 2021.

5. IMPOZITUL PE PROFIT

*         Introducerea conceptului de GRUP FISCAL din perspectiva impozitului pe profit și a posibilității de consolidare fiscală la nivel de grup. Fiecare membru al grupului fiscal va determina rezultatul fiscal în mod individual, iar rezultatul fiscal consolidat al grupului fiscal se va determina prin însumarea algebrică a rezultatelor fiscale determinate în mod individual de fiecare membru al grupului fiscal. Rezultatul fiscal consolidat pozitiv este profit impozabil, iar rezultatul fiscal consolidat negativ este pierdere fiscală.

*         Clarificare referitor la scutirea de impozit a profitului reinvestit: aceasta se va acorda în limita impozitului pe profit calculat cumulat de la începutul anului până în trimestrul punerii în funcțiune a activelor, pentru contribuabilii care aplică sistemul trimestrial de declarare și plata a impozitului pe profit, respectiv în limita impozitului pe profit calculat cumulat de la începutul anului punerii în funcțiune a activelor până la sfârșitul anului respectiv pentru contribuabilii care aplică sistemul anual de declarare și plată a impozitului pe profit.

*         O nouă cheltuială nedeductibilă: cheltuiala efectuată ca urmare a unor tranzacții cu o persoana situată într-un stat care, la data înregistrării cheltuielilor, este inclus în Anexa I și/sau Anexa II din Lista UE a jurisdicțiilor necooperante în scopuri fiscale, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

*         Cheltuielile reprezentând amortizarea aparatelor de marcat electronice fiscal, care se scad din impozitul pe profit, sunt cheltuieli nedeductibile la calculul rezultatului fiscal.

*         Legat de aparatele de marcat, contribuabilii care la determinarea impozitului pe profit aferent anului 2020 scad costul de achiziție al aparatelor de marcat electronice fiscale achiziționate și puse în funcțiune în anii 2018 și 2019, potrivit Legii nr. 153/2020, pentru care au aplicat în anii respectiv prevederile art. 22, adaugă la impozitul datorat și valoarea impozitului pe profit scutit aferent acestor aparate.

*         În ce privește cursul valutar utilizat la chiriile în valuta, se introduce prevederea ca în situația în care chiria reprezintă echivalentul în lei al unei valute, venitul brut anual se determină pe baza chiriei lunare evaluate la cursul de schimb mediu anual al pieței valutare, comunicat de BNR, din anul de realizare a venitului. Anterior cursul de schimb utilizat era cursul BNR, valabil pentru ultima zi a fiecărei luni, corespunzător lunilor din perioada de impunere.

6. PFA

*         PFA în sistem real vor considera cheltuieli nedeductibile cheltuielile cu amortizarea bunurilor din patrimonial personal afectate exercitării activității, potrivit legii.

*         Se vor considera cheltuieli nedeductibile de către PFA-uri și cheltuielile cu costul de achiziție al aparatelor de marcat electronice fiscale, puse în funcțiune in anul respectiv.

7. CASE DE MARCAT

*         Se amână până la 31.12.2021 termenul până la care operatorii de automate comerciale au obligația dotării cu aparate de marcat electronice fiscale.

*         Se suspenda pana la 31.03.2021 sancționarea agenților economici pentru neconectarea caselor de marcat la ANAF.

8. CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ

*         Daca angajații lucrează la domiciliu, firma nu are obligația înființării unui sediu secundar în respectiva locație.

*         Se înlocuiește formularea prin care orice persoană fizică sau juridică poate solicita organelor fiscale certificatul de atestare fiscal sau documente care sa ateste situația fiscală a unui contribuabil numai cu consimțământul expres și neechivoc al contribuabilului în cauza. Anterior, era necesar acordul scris, solicitare care s-a transformat în consimțământ expres și neechivoc.

9. ALTE MĂSURI

*         Valoarea punctului de amendă rămâne 145 lei în 2021.

*         Se suspendă popririle până la data de 31 martie 2021.

*        Începând cu 11 ianuarie, ANAF – Agenția Națională de Administrare Fiscală începe operaționalizarea registrului fiscal electronic pentru conturi bancare și contul de plăți identificate prin IBAN. Prin acest registru central, ANAF are acces la informațiile privind conturile din bănci ale firmelor și populației. Băncile şi instituţiile care au conturi financiare pentru companii şi persoane fizice sunt obligate să trimită către ANAF toate informaţiile financiare legate de mişcarea conturilor persoanelor fizice şi ale companiilor. România trasnspune prin acest registru o directivă europeană pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor. Registru central electronic pentru contul de plăţi la conturi bancare a fost reglementat prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.111/2020. În acest registru  trebuie înscrise date legate de titularul contului, persoanele care deţin dreptul de semnătură, dar şi persoanele care acţionează în numele clientului. Pentru casetele de valori de la bănci trebuie menţionat numele concesionarului şi toate datele de verficare ale acestuia. Acestă nouă legislaţie cu toate prevederile ei are ca motivaţie lipsa împotriva spălării banilor şi finanţării terorismului, dar şi identificarea beneficiarului real al mişcărilor de bani.

Sursa: Loyal Expert, Start-up Cafe.ro

Sprijin financiar acordat întreprinderilor din domeniul turismului, Ordonanța de Urgență publicată în Monitorul Oficial!

Sursa imagine: depositphotos.com

Ca urmare a adoptării de către executiv la 30.12.2020 a Ordonanței de Urgență privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru întreprinderile din domeniul turismului, structuri de cazare, structuri de alimentație și agenții de turism, a căror activitate a fost afectată în contextul pandemiei COVID-19, precum și privind unele măsuri fiscale, textul a fost publicat în cursul zilei de 31 decembrie 2020 în Monitorul Oficial al României.

Prin OUG se stabilește cadrul legal cu privire la instituirea unei scheme de ajutor de stat privind acordarea de finanțare din fonduri publice naționale și/sau din fonduri externe pentru întreprinderile din domeniul turismului, structuri de primire turistice cu funcțiuni de cazare, structuri de alimentație și agenții de turism, a căror activitate a fost afectată în contexul pandemiei de COVID-19, precum și reglementarea unor măsuri fiscale. 

Scopul schemei de ajutor de stat este de a reduce impactul negativ asupra operatorilor economici sus-menționați, prin acordarea unui ajutor nerambursabil care acoperă o parte din pierderea din cifra de afaceri aferentă perioadei în care activitatea acestora a fost afectată de primul val al pandemiei de COVID-19.

Beneficiarii schemei de ajutor de stat, înregistrați în scopuri fiscale pe teritoriul României, sunt:

 • Agențiile de turism licențiate care desfășoară activități conform codurilor CAEN:
  • 7911 – Activități ale agențiilor turistice
  • 7912 – Activități ale tur-operatorilor
  • 7990 – Alte servicii de rezervare şi asistenţă turistică
 • Structurile de primire turistice cu funcțiuni de cazare clasificate, care desfășoară activități conform codurilor CAEN:
  • 5510 – Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare
  • 5520 – Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată
  • 5530 – Parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere
  • 5590 – Alte servicii de cazare
 • Structurile de alimentație, care desfășoară activități conform codurilor CAEN:
  • 5610 – Restaurante
  • 5621 – Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente
  • 5629 – Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
  • 5630 – Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor

Bugetul schemei este estimat la 500 milioane euro, echivalent lei.

Valoarea maximă a ajutorului de stat care poate fi acordată unui beneficiar prin schemă este de 800.000 euro/întreprindere.

Ajutorul se acordă beneficiarilor sub forma unor granturi în vederea acoperirii parțiale, în cuatum de 20% a pierderii din cifra de afaceri sau din rulaj, în cazul agențiilor de turism, rezultată din desfășurarea activităților aferente codurilor CAEN enumerate mai sus, suferită în anul 2020, comparativ cu anul 2019.

Prin schemă se acordă ajutoare de stat unui număr estimat de 73.211 de beneficiari, dintre care 15.168 structuri de cazare, 52.583 structuri de alimentație și 5.460 agenții de turism.

Calendar schemă HoReCa 2021: Când începe finanțarea?

Chiar dacă ordonanța de urgență este deja în Monitorul Oficial, mai durează până se deshide linia de finanțare.

 • În primul rând, e nevoie ca Ministerul Economiei să facă un ghid de implementare și abia apoi va deschide sesiunea online de depunere a cererilor de finanțare. De azi, ministrul Economiei, Claudiu Năsui, are la dispoziție maximum 30 de zile să aprobe ghidul și să-l publice în Monitorul oficial.
 • Schema de ajutor durează până la data de 30 iunie 2021.
 • Semnarea contractului de finanțare cu beneficiarul în cadrul schemei se va face până cel târziu la data de 30 iunie 2021, iar plata sumelor în 30 de zile, de la semnarea contractului de finanțare, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2021.
 • Antreprenorii vor primi banii de la stat în termen de 30 de zile de la semnarea contractelor de finanțare.

Ordonanța de Urgență poate fi consultată aici (Monitorul Oficial 31.12.2020/Partea I/1330/pag. 2-6).

Sursa: Fonduri-Structurale.ro, StartUpcafe.ro

LISTĂ: 4 PROGRAME DE FINANȚARE IMM LA ÎNCEPUT DE AN 2021

Antreprenorii români cu microîntreprinderi și firme mici și mijlocii (IMM) pot obține finanțări pentru afacerile lor prin cel puțin 4 programe de sprijin disponibile la început de an 2021. StartupCafe.ro a făcut o listă scurtă cu principalele surse de finanțare pentru micile afaceri, în debutul anului, până la anunțarea unor eventuale noi oporunități mai ales pe bani europeni.

1. Măsura 3. Se mai fac înscrieri până pe 29 ianuarie 2021, ora 20.00, pe site-ul oficial  granturi.imm.gov.ro , al Ministerului Economiei. Este vorba despre Măsura 3 a schemei de ajutoare de stat pentru depășirea crizei COVID-19, din cadrul Programului Operațional Competitivitate 2014-2020. Firmele mici și mijlocii (IMM) pot obține fonduri nerambursabile de 50.000-200.000 Euro pentru investiții. Aportul propriu al beneficiarului este de minim 30% în București și județul Ilfov și minimum 15% în țară. Bugetul total al Măsurii 3 este de 478.250.500 euro – fonduri nerambursabile.

2. Tineri fermieri din diaspora. Se fac înscrieri în perioada 4 ianuarie – 4 mai 2021, dar sunt și praguri intermediare de calitate, ceea ce înseamnă că nu e bine să lăsați depunerea dosarului pe ultima zi. Aici e  vorba de submăsura 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri” din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR 2020). Înscrierile se fac pe site-ul AFIR, unde se creează conturi de utilizatori cu parolă.

Pot solicita finanțare europeană nerambursabilă tinerii fermieri din diaspora care au absolvit, în ultimele 60 de luni, înaintea depunerii cererii de finanțare un program de studiu în domeniul agricol, agro-alimentar, veterinar sau economie agrară: postuniversitar, universitar, preuniversitar, în țări membre ale Uniunii Europene (UE) sau țări terțe din UE. Sprijinul public acordat prin PNDR 2020 pentru instalarea tinerilor fermieri este 100% nerambursabil, în valoare de 40.000 de euro sau de 50.000 de euro, în funcție de dimensiunea exploatației agricole.

3. IMM Invest 2021. Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru IMM a anunțat prelungirea perioadei de înscrieri în programul IMM Invest până la 30.06.2021 și extinderea cu subprogramul Agro IMM Invest. Înscrierea online se desfasoară pe portalul IMM Invest in sesiune continua, pana la epuizarea plafonului de 20 miliarde lei, alocat programului. Prin programul IMM Invest, microîntreprinderile și firmele mici și mijlocii au putut să obțină credite de la bănci între 500.000 și 10 milioane de lei, cu garanții de stat de până la 90% și dobânzi subvenționate.

Noua componentă Agro IMM Invest  este puțin diferită. Prin grant se acorda si o componenta nerambursabila de maximum 10% din valoarea împrumutului garantat, cu condiția incadrarii in plafonul de 120.000 euro pentru fiecare intreprindere care isi desfasoara activitatea in sectorul pescuitului si acvaculturii, 100.000 euro pentru intreprinderile care isi desfasoara activitatea in domeniul productiei primare de produse agricole, respectiv 800.000 euro pentru fiecare intreprindere care isi desfasoara activitatea in sectorul alimentar. Aceste plafoane de ajutor de stat se referă doar la partea de subvenție, nu la întregul credit.

Banca Transilvania este cel mai mare finanțator partener în cadrul IMM Invest.

4. Ajutoare HoReCa. Instituită prin OUG 224/2020, schema pentru sprijinirea firmelor HoReCa nu este încă operațională, dar o trecem pe listă pentru că ar trebui să înceapă probabil prin februarie-martie. Ajutorul se va acorda beneficiarilor sub forma unor granturi care vor acoperi 20% din pierderea din cifra de afaceri sau din rulaj, în cazul agențiilor de turism, rezultată din desfășurarea activităților aferente codurilor anumitor coduri CAEN HoReCa, suferită în anul 2020, comparativ cu anul 2019.

Valoarea maximă a ajutorului de stat va fi de 800.000 euro/întreprindere. Cifrele utilizate trebuie să fie brute, şi anume înainte de deducerea impozitelor sau altor taxe.

Firmele eligibile sunt:

 • agenții de turism licențiate care desfășoară activități conform codurilor CAEN 7911, 7912, 7990,
 • structuri de primire turistică cu funcțiuni de cazare clasificate, care desfășoară activități conform codurilor CAEN 5510, 5520, 5530, 5590,
 • structuri de alimentație, care desfășoară activități conform codurilor CAEN 5610, 5621, 5629, 5630.

Bugetul schemei de ajutor de stat este estimat la 500 milioane euro, echivalent lei, de la bugetul de stat al României, deși Legea bugetului pe anul 2021 nu este gata. Statul estimează că vor primi aceste ajutoare un număr de 73.211 de beneficiari, dintre care 15.168 structuri de cazare, 52.583 structuri de alimentație și 5.460 agenții de turism. Așteptăm Ghidul de finanțare pentru această schemă destinată HoReca.

În anul 2021 începe oficial perioada de programare 2021-2027, în care România are alocație fonduri europene de aproape 80 de miliarde de euro, din care 6,6 miliarde de euro vor fi pentru microîntreprinderi și firme mici și mijlocii (IMM). Din aceștia, 3,4 miliarde de euro sunt în Planul național de reziliență și redresare (PNRR), care se află încă în negocieri cu Comisia Europeană, iar 3,2 miliarde de euro sunt prin programele operaționale obișnuite.

Din experiența primelor două perioade de programare, banii din programele operaționale nu vor fi disponibili de la început, pentru că nu este gata arhitectura instituțională națională și programele. În schimb, încă din 2021 ar trebui să înceapă să funcționeze mecanismul de reziliență, fiind gândit ca ajutor de asistență urgent pentru depășirea crizei COVID.

Și mai repede, încă din luna ianuarie 2021 Guvernul trebuie să vină cu bugetul de stat, unde ar trebui să fie prevăzute și fondurile pentru programele actuale de sprijin pentru IMM.

PS: Se mai fac înscrieri și la programul Electric-Up (deschis pe 4 decembrie 2020 pentru 60 de zile) și urmează să se deschidă și sesiunile de la agențiile de dezvoltare regională pentru Programul de digitalizare a IMM. Cele doua programe nu au fost trecute in lista de mai sus deoarece sunt prevăzute cheltuieli (investiții) foarte tematice.

Sursă: Startupcafe