Schema de ajutor de stat prin care sunt finanțate cheltuielile cu salariile pentru investițiile noi a fost REDESCHISĂ

Ministerul Finanțelor Publice a anunțat vineri, 11 decembrie 2020, faptul că se pot depune cereri pentru finanțare în baza H.G.nr.332/2014 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investițiilor noi, care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă.

Obiectivul schemei de ajutor de stat este dezvoltarea regională prin realizarea de investiții care determină crearea a minim 100 de locuri de muncă și încurajarea participării active a întreprinderilor la reducerea decalajelor economice dintre regiuni şi redresarea economiei româneşti.

În cadrul schemei sunt finanțate cheltuielile salariale înregistrate pe o perioadă de 2 ani consecutivi, ca urmare a creării de noi locuri de muncă. Se acordă sume sub formă de granturi, de la bugetul de stat, pentru cheltuieli eligibile de natura costurilor salariale. În anul 2020, pentru ambele scheme de ajutor de stat a fost alocat un buget de 1,5 miliarde lei.

În luna august a fost revizuită această schemă printr-o Hotărâre de Guvern, pentru creșterea accesibilității companiilor la finanțarea investițiilor cu ajutor de stat.

Principalele modificări prevăd:

 • prelungirea până în anul 2023 a perioadei în care se pot emite acorduri pentru finanţare;
 • prelungirea până în anul 2028 a perioadei în care se poate efectua plata ajutorului de stat;
 • eliminarea condiției privind angajarea de lucrători defavorizați;
 • introducerea posibilității demarării proiectului de investiții după depunerea cererii pentru finanțare;
 • eliminarea obligativității operatorului economic de a nu înregistra debite restanțe la bugetul general consolidat al statului la momentul depunerii cererii de acord pentru finanțare, această obligație rămânând valabilă la momentul plății ajutorului de stat;
 • eliminarea evaluării cererilor de acord pentru finanţare în 2 etape în vederea simplificării procedurii de evaluare;
 • stabilirea unui termen de 6 luni de la emiterea acordului pentru finanţare pentru asigurarea surselor de finanţare şi demonstrarea situaţiei juridice a locaţiei, având în vedere că procesul de perfectare a documentelor juridice în contextul actual poate întârzia depunerea cererii de acord pentru finanţare;
 • flexibilizarea condiţiilor pe care trebuie să le ȋndeplinească ȋntreprinderile ȋn activitate, respectiv eliminarea condiției privind rentabilitatea cifrei de afaceri;
 • posibilitatea modificării locației/locațiilor, precum și a locurilor de muncă aferente acestora în aceeași regiune;
 • flexibilizarea procedurii de plată a ajutorului de stat, prin eliminarea condițiilor referitoare la numărul maxim de cereri care se pot depune într-un an calendaristic.

Principalele CRITERII de eligibilitate și CONDIȚII obligatorii:

 • Investițiile realizate trebuie să fie considerate investiții inițiale sau investiții inițiale în favoarea unei activități economice noi;
 • Compania nu intră în categoria ”întreprinderilor în dificultate”, definite conform art. 2 alin. (18) din Regulament. Astfel, nu sunt eligibile întreprinderile care se află în cel puțin una dintre următoarele situații:
  • în ultimul an fiscal jumătate din capitalul social subscris a dispărut din cauza pierderilor acumulate;
  • raportul datorii/capitaluri proprii este mai mare de 7,5;
  • capacitatea de acoperire a dobânzilor calculate pe baza EBITDA se situează sub valoarea de 1 (în cazul întreprinderilor mari).
 • Nu se află în procedură de executare silită, insolvenţă, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, închidere operațională, lichidare sau suspendare temporară a activităţii;
 • Nu au fost emise împotriva lor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau în cazul în care asemenea decizii au fost emise acestea au fost executate, conform prevederilor legale în vigoare;
 • Nu au efectuat o relocare către unitatea în care urmează să aibă loc investiția;
 • Este demonstrat efectul stimulativ al ajutorului.

Cheltuielile eligibile sunt costurile salariale înregistrate pe o perioadă de 2 ani consecutivi aferente noilor locuri de muncă create ca urmare a realizării de investiţii, ce includ salariul brut și contribuțiile obligatorii.

Sursa: Fonduri Structurale

Proiect de OUG privind ajutorul pentru plata chiriilor pentru întreprinderile din centrele comerciale, în consultare publică

Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri a lansat pe 4 decembrie 2020, în consultare publică, un Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri naționale pentru întreprinderi a căror activitate comercială a fost întreruptă parțial sau total în perioada stării de urgență și a stării de alertă, în contextul crizei COVID-19.

Actul normativ are în vedere crearea unor forme de sprijin  sau instrumente din fonduri nerambursabile pentru plata unui procent din chiriile datorate pentru întreprinderile din centrele comerciale mari care au avut activitatea întreruptă total pentru o perioadă de cel puțin două luni conform Ordonanțelor militare din cauza pandemiei SARS-CoV-2.

Conform Ordonanței, prin schema de ajutor de stat se vor acord granturi unui număr estimat de 3.000 de întreprinderi beneficiare, iar bugetul schemei este de 160 milioane de lei.

Întreprinderile beneficiare trebuie să îndeplinească următoarele condiții pentru a fi eligibile:

 • să dețină Certificat pentru Situații de Urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri;
 • să își desfășoare activitatea în centre comerciale cu suprafață mai mare de 15.000 de m.p., având contract de închiriere în vigoare la data de 15 martie 2020;
 • să fi beneficiat  din partea centrului comercial de o reducere de minim 50% din valoarea chiriei fixe calculată pentru perioada închisă. Finanțarea de la stat se acordă  în situația în care reducerea de 50% a fost acordată de către centrul comercial înaintea depunerii aplicației pentru accesarea grantului;
 • să beneficieze de o reducere de minim 15% din Chiria Fixă, pe o perioadă de minim 6 luni de la data reluării activității;
 • să  fi agreat extinderea  perioadei  contractuale  a contractului de  închiriere cu proprietarul centrului comercial pentru minim 6 luni (perioadă egală cu perioada pentru care se acordă sprijin din partea proprietarului), calculat  de la data la care contractul poate înceta, din inițiativa oricăreia dintre părți sau de drept.

Valoarea maximă a ajutorului de stat este de 800.000 euro/beneficiar, reprezentând  50% din valoarea cheltuielilor cu chiria fixă raportată la luna februarie, calculată și datorată pentru perioada închisă.

Descarcă proiectul de OUG.

Propunerile privind proiectul de act normativ se primesc in termen de 10 zile de la data publicării (n.r. 4 decembrie 2020) la adresa de e-mail: dezbateri_publice@economie.gov.ro.

Sursa: Fonduri Structurale

GUVERNUL anunță aprobare O.U.G. pentru COMPENSAȚII acordate în anul 2021 FIRMELOR HORECA

Guvernul a anunțat, vineri – 4 decembrie, în ultima ședință a actualului cabinet înainte de alegerile legislative de duminică, faptul că a adoptat o ordonanță de urgență pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat în valoare totală de 500 milioane euro, prin care, în anul 2021, se vor acorda compensații pensiunilor, restaurantelor, hotelurilor, agențiilor de turism care au avut scăderi ale cifrei de afaceri în anul 2020 față de 2019.

„Este o schemă de sprijin pentru una dintre cele mai afectate industrii în contextul pandemiei de COVID-19, vorbim despre industria ospitalității – hoteluri, restaurante, structur de cazare.  În acest caz a fost adoptată schema de ajutor de stat pentru compensarea pierderilor operatorilor economici din această industrie în procent de 20% din diferența dintre cifra de afaceri înregistrată în anul 2020 și cifra de afaceri din anul 2019. Este o schemă de ajutor de stat care funcționează la nivel european în alte state și care în acest moment a fost discutată cu reprezentanții industriei și guvernul a adoptat prin ordonanță de urgență aplicarea acestei scheme de ajutor de stat și în România”, a spus Ionel Dancă, șeful Cancelariei premierulu Orban.

Ordonanța de urgență a fost aprobată sub rezerva observațiilor de la Consiliul Legislativ” – a adăugat Dancă. Reamintim că fostul deputat PSD (opoziție) Florin Iordache a fost numit recent, de Parlament, președinte al Consiliului Legislativ.

Și Ministerul Economiei, care a inițiat proiectul de OUG, a anunțat că textul a fost adoptat în Guvern. Și asta în condițiile în care proiectul de OUG fusese publicat de către Ministerul Economiei tot în ziua de vineri, spre dezbatere publică, pe site-ul său oficial, cu termen de 10 zile de consultări.

În principiu, ajutorul se va acorda beneficiarilor sub forma unor granturi în vederea acoperirii parțiale a pierderii din cifra de afaceri (sau rulaj în cazul agențiilor de turism) suferite în anul 2020, comparativ cu anul 2019, în cuantum de 20%.  Valoarea maximă a ajutorului de stat care poate fi acordată unui beneficiar prin prezenta schemă este de 800.000euro/întreprindere. Cifrele utilizate trebuie să fie brute, și anume înainte de deducerea impozitelor sau altor taxe.

Conform proiectului, beneficiarii prezentei scheme vor fi:

 • agenții de turism licențiate care desfășoară activități conform codurilor CAEN 7911, 7912, 7990;
 • structuri de primire turistică cu funcțiuni de cazare clasificate, care desfășoară activități conform codurilor CAEN 5510, 5520, 5530, 5590;
 • structuri de alimentație, care desfășoară activități conform codurilor CAEN 5610, 5621, 5629, 5630, care sunt înregistrate în scopuri fiscale pe teritoriul României.

„Schema de ajutor de stat își propune, astfel, să contribuie la supraviețuirea și relansarea acestui sector, prin salvarea de la faliment a unui număr important de actori economici, dar și a locurilor de muncă generate de aceștia. În acest fel, se dorește împiedicarea efectului de domino economic, ce ar putea avea grave implicații la nivel național” – susține Ministerul Economiei.

Sursă: Startupcafe

Cum se încarcă dovada cofinanțării pentru contractarea granturilor de capital de lucru

Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri a publicat procedura privind încărcarea dovezii de cofinanțare pentru beneficiarii granturilor de capital de lucru în aplicația electronică.

Funcționalitatea este disponibilă în secțiunea Contractare a platformei granturi.imm.gov.ro, folosită de aplicanți la transmiterea cererilor de finanțare. După introducerea codului IBAN al contului special deschis pentru program, sistemul va genera contractul aferent entității juridice.

Listarea contractului este vizibilă pe structura:

 • Aplicație
 • Apel (Schema pe care beneficiarul a aplicat)
 • Întreprindere (Tipul de întreprindere în care se încadrează la depunere)
 • IBAN (Codul IBAN aferent contului deschis de beneficiar pentru proiect)
 • Status contract– Gata pentru semnare
 • Acțiuni
 • Modifică– Beneficiarul poate modifica Codul IBAN introdus
 • Încarcă dovada cofinanțării
 • Descarcă contract
 • Transmite contract semnat electronic de către beneficiar

După încărcarea dovezii de cofinanțare, beneficiarul va urma pașii în vederea descărcării, semnării și transmiterii contractului semnat electronic, încadrându-se în termenul de 20 de zile de la primire.

Procedura este disponibilă aici

Sursa: Fonduri Structurale

Procedura „Granturi pentru investiții” a fost publicată în Monitorul Oficial

Astăzi, 2 decembrie 2020, a fost publicată în Monitorul Oficial Procedura de implementare a măsurii „Granturi pentru investiții acordate IMM-urilor” din cadrul schemei de ajutor de stat instituite prin OUG nr. 130/2020.

Procedura poate fi consultată aici (Monitorul Oficial 02.12.2020, partea I/1163bis/pag. 2-64)

Astăzi, Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de afaceri a publicat anexele cu criteriile de acordare a finanțărilor în cadrul acestei scheme și domeniile eligibile.

Conform grilei de punctaj publicate astăzi de MEEMA, criteriile de acordare a finanțării sunt cele prevăzute de OUG 130/2020 modificata prin OUG 174 și nu cele adoptate prin Legea 220/2020 de Parlament. De asemenea, domeniile de activitate eligibile în cadrul schemei sunt cele prevăzute de ordonanță.

Perioada de depunere a cererilor de finanțare este 3 decembrie 2020 – 29 ianuarie 2021.

Descarcă grila de punctaj

Descarcă listă domenii de activitate eligibile

Sursa: Fonduri Structurale