LISTĂ: 4 PROGRAME DE FINANȚARE IMM LA ÎNCEPUT DE AN 2021

Antreprenorii români cu microîntreprinderi și firme mici și mijlocii (IMM) pot obține finanțări pentru afacerile lor prin cel puțin 4 programe de sprijin disponibile la început de an 2021. StartupCafe.ro a făcut o listă scurtă cu principalele surse de finanțare pentru micile afaceri, în debutul anului, până la anunțarea unor eventuale noi oporunități mai ales pe bani europeni.

1. Măsura 3. Se mai fac înscrieri până pe 29 ianuarie 2021, ora 20.00, pe site-ul oficial  granturi.imm.gov.ro , al Ministerului Economiei. Este vorba despre Măsura 3 a schemei de ajutoare de stat pentru depășirea crizei COVID-19, din cadrul Programului Operațional Competitivitate 2014-2020. Firmele mici și mijlocii (IMM) pot obține fonduri nerambursabile de 50.000-200.000 Euro pentru investiții. Aportul propriu al beneficiarului este de minim 30% în București și județul Ilfov și minimum 15% în țară. Bugetul total al Măsurii 3 este de 478.250.500 euro – fonduri nerambursabile.

2. Tineri fermieri din diaspora. Se fac înscrieri în perioada 4 ianuarie – 4 mai 2021, dar sunt și praguri intermediare de calitate, ceea ce înseamnă că nu e bine să lăsați depunerea dosarului pe ultima zi. Aici e  vorba de submăsura 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri” din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR 2020). Înscrierile se fac pe site-ul AFIR, unde se creează conturi de utilizatori cu parolă.

Pot solicita finanțare europeană nerambursabilă tinerii fermieri din diaspora care au absolvit, în ultimele 60 de luni, înaintea depunerii cererii de finanțare un program de studiu în domeniul agricol, agro-alimentar, veterinar sau economie agrară: postuniversitar, universitar, preuniversitar, în țări membre ale Uniunii Europene (UE) sau țări terțe din UE. Sprijinul public acordat prin PNDR 2020 pentru instalarea tinerilor fermieri este 100% nerambursabil, în valoare de 40.000 de euro sau de 50.000 de euro, în funcție de dimensiunea exploatației agricole.

3. IMM Invest 2021. Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru IMM a anunțat prelungirea perioadei de înscrieri în programul IMM Invest până la 30.06.2021 și extinderea cu subprogramul Agro IMM Invest. Înscrierea online se desfasoară pe portalul IMM Invest in sesiune continua, pana la epuizarea plafonului de 20 miliarde lei, alocat programului. Prin programul IMM Invest, microîntreprinderile și firmele mici și mijlocii au putut să obțină credite de la bănci între 500.000 și 10 milioane de lei, cu garanții de stat de până la 90% și dobânzi subvenționate.

Noua componentă Agro IMM Invest  este puțin diferită. Prin grant se acorda si o componenta nerambursabila de maximum 10% din valoarea împrumutului garantat, cu condiția incadrarii in plafonul de 120.000 euro pentru fiecare intreprindere care isi desfasoara activitatea in sectorul pescuitului si acvaculturii, 100.000 euro pentru intreprinderile care isi desfasoara activitatea in domeniul productiei primare de produse agricole, respectiv 800.000 euro pentru fiecare intreprindere care isi desfasoara activitatea in sectorul alimentar. Aceste plafoane de ajutor de stat se referă doar la partea de subvenție, nu la întregul credit.

Banca Transilvania este cel mai mare finanțator partener în cadrul IMM Invest.

4. Ajutoare HoReCa. Instituită prin OUG 224/2020, schema pentru sprijinirea firmelor HoReCa nu este încă operațională, dar o trecem pe listă pentru că ar trebui să înceapă probabil prin februarie-martie. Ajutorul se va acorda beneficiarilor sub forma unor granturi care vor acoperi 20% din pierderea din cifra de afaceri sau din rulaj, în cazul agențiilor de turism, rezultată din desfășurarea activităților aferente codurilor anumitor coduri CAEN HoReCa, suferită în anul 2020, comparativ cu anul 2019.

Valoarea maximă a ajutorului de stat va fi de 800.000 euro/întreprindere. Cifrele utilizate trebuie să fie brute, şi anume înainte de deducerea impozitelor sau altor taxe.

Firmele eligibile sunt:

 • agenții de turism licențiate care desfășoară activități conform codurilor CAEN 7911, 7912, 7990,
 • structuri de primire turistică cu funcțiuni de cazare clasificate, care desfășoară activități conform codurilor CAEN 5510, 5520, 5530, 5590,
 • structuri de alimentație, care desfășoară activități conform codurilor CAEN 5610, 5621, 5629, 5630.

Bugetul schemei de ajutor de stat este estimat la 500 milioane euro, echivalent lei, de la bugetul de stat al României, deși Legea bugetului pe anul 2021 nu este gata. Statul estimează că vor primi aceste ajutoare un număr de 73.211 de beneficiari, dintre care 15.168 structuri de cazare, 52.583 structuri de alimentație și 5.460 agenții de turism. Așteptăm Ghidul de finanțare pentru această schemă destinată HoReca.

În anul 2021 începe oficial perioada de programare 2021-2027, în care România are alocație fonduri europene de aproape 80 de miliarde de euro, din care 6,6 miliarde de euro vor fi pentru microîntreprinderi și firme mici și mijlocii (IMM). Din aceștia, 3,4 miliarde de euro sunt în Planul național de reziliență și redresare (PNRR), care se află încă în negocieri cu Comisia Europeană, iar 3,2 miliarde de euro sunt prin programele operaționale obișnuite.

Din experiența primelor două perioade de programare, banii din programele operaționale nu vor fi disponibili de la început, pentru că nu este gata arhitectura instituțională națională și programele. În schimb, încă din 2021 ar trebui să înceapă să funcționeze mecanismul de reziliență, fiind gândit ca ajutor de asistență urgent pentru depășirea crizei COVID.

Și mai repede, încă din luna ianuarie 2021 Guvernul trebuie să vină cu bugetul de stat, unde ar trebui să fie prevăzute și fondurile pentru programele actuale de sprijin pentru IMM.

PS: Se mai fac înscrieri și la programul Electric-Up (deschis pe 4 decembrie 2020 pentru 60 de zile) și urmează să se deschidă și sesiunile de la agențiile de dezvoltare regională pentru Programul de digitalizare a IMM. Cele doua programe nu au fost trecute in lista de mai sus deoarece sunt prevăzute cheltuieli (investiții) foarte tematice.

Sursă: Startupcafe

ANAF: Cererile de eșalonare la plată se pot depune

Sursa imagine: startupcafe

Începând de joi, 19 noiembrie 2020, se pot depune prin mijloacele electronice de transmitere la distanță,  cererile pentru accesarea eșalonării la plată simplificate.

În Monitorul Oficial al Romaniei nr. 1104 din data de 19 noiembrie 2020, a fost publicat Ordinul președintelui A.N.A.F. nr. 3896/2020 prin care a fost aprobată procedura de acordare a eșalonării la plată de către organul fiscal central, în formă simplificată.

Modelul cererii de eșalonare la plată este prevăzut în Anexa nr. 1 la Procedura de aplicare a acordării eșalonării la plată de către organul fiscal central și poate fi descărcat  de AICI.

Contribuabilii persoane fizice și juridice pot accesa eșalonarea la plată simplificată, pe o perioadă de cel mult 12 luni, pentru obligațiile fiscale principale și accesorii datorate după data declarării stării de urgență.

Pentru a accesa eșalonarea la plată simplificată nu este necesar să se constituie garanții, ci trebuie doar îndeplinite, cumulativ, următoarele condiții:

 1. să se depună o cerere până la data de 15 decembrie 2020 inclusiv, sub sancțiunea decăderii. La cerere, se poate anexa graficul de eşalonare cuprinzând cuantumul propus al ratelor de eşalonare;
 2. să nu se înregistreze obligații fiscale restante la data declarării stării de urgență, nestinse la data eliberării certificatului de atestare fiscală. În cazul în care, la data stării de urgenţă se înregistrează astfel de obligaţii fiscale restante, acestea trebuie stinse până la data eliberării certificatului de atestare fiscală;
 3. să nu fie în procedura falimentului;
 4. să nu fie în dizolvare;
 5. să fie depuse toate declarațiile fiscale până la data eliberării certificatului de atestare fiscală;
 6. să nu se fi stabilit răspunderea potrivit legislației privind insolvența și/sau răspunderea solidară, potrivit prevederilor art. 25 și 26 din Codul de procedură fiscală. Prin excepție, dacă actele prin care s-a stabilit răspunderea sunt definitive în sistemul căilor administrative și judiciare de atac, iar suma pentru care a fost atrasă răspunderea a fost achitată, condiția se consideră îndeplinită.

Pe perioada eșalonării la plată se pot depune două cereri de modificare a eșalonării la plată – în situația în care se dorește includerea în eșalonare a obligațiilor care constituie condiție de plată, precum și două cereri de menținere a valabilității eșalonării la plată – în cazul în care a fost pierdută valabilitatea eșalonării la plată, ca urmare a neîndeplinirii condițiilor.

Cererea de eșalonare la plată se soluționează în termen de cel mult 5 zile de la data depunerii acesteia.  La cerere NU se anexează alte documente, în afara propunerii de grafic de eșalonare și nici nu este necesară constituirea de garanții.
       
De asemenea, ANAF reamintește tuturor contribuabililor de facilitățile fiscale pe care le pot accesa pentru conformarea la plata obligațiilor fiscale, detaliate în anexa la comunicatul de presă:
•        Eșalonarea la plată conform Codului de procedură fiscală;
•        Anularea obligațiilor de plată accesorii;
•        Restructurarea obligațiilor bugetare.

Sursa text: startupcafe

TAXE 2021: Lista cu principalele noutăți la care este necesară atenția antreprenorilor

Sursa imagine: depositphotos.com

Anul 2021 a venit cu o serie de prevederi fiscale la care antreprenorii români trebuie să acorde atenție. Iată o listă de modificări privind:

 1. MĂSURI DE INTERES GENERAL

*         Plafonul pentru aplicarea TVA la încasare se majorează de la 2.250.000 lei la 4.500.000 lei.

*         Începând cu 2021 a fost eliminată obligația de a depune raportări contabile semestriale pentru firmele cu cifra de afaceri mai mică de 1.000.000 euro.

*         În ceea ce privește telemuncă, s-a introdus prin Codul fiscal posibilitatea ca angajatorul să deconteze salariaților în telemuncă o sumă de până la 400 lei pe lună, fără a fi necesare documente justificative. Nu vor fi supuse impozitului pe venit, CAS și CASS sumele acordate angajaților care desfășoară activități în regim de telemuncă pentru susținerea cheltuielilor cu utilitățile la locul în care angajații își desfășoară activitatea, precum electricitate, încălzire, apă și abonamentul de date și achiziția mobilierului și a echipamentelor de birou, în limitele stabilite de angajator prin contractul de muncă sau regulamentul intern, în limita unui plafon lunar de 400 lei corespunzător numărului de zile din luna în care persoana fizică desfășoară activitate în regim de telemuncă. Valoarea e deductibilă la plătitorii de impozit pe profit.

*         Acoperirea costurilor cu testare epidemiologică și/sau vaccinarea angajaților pentru împiedicarea răspândirii bolilor care pun în pericol sănătatea angajaților și cea publică, nu este considerată venit impozabil și nu se supune nici contribuțiilor sociale. La plătitorii de impozit pe profit, aceasta reprezintă o cheltuială deductibilă.

*         Se vor acorda zile libere plătite pentru părinți în perioada cursurilor online. Părinții vor beneficia, până la finalizarea cursurilor anului școlar 2020-2021, de zile libere plătite cu 75% din salariul brut, dar nu mai mult de 75% din câștigul salarial mediu brut.

*         În baza impozabilă a impozitului pe veniturile microîntreprinderilor nu se vor cuprinde dividentele primite de la o persoană juridică română.

*         Prelungirea măsurii prin care persoanele fizice sau juridice ale căror venituri au fost afectate de criza sanitară au posibilitatea de a solicita creditorilor suspendarea plății ratelor de capital, dobânzilor și comisioanelor până la data de 15 martie 2021. (OUG 227/2020).

*         Măsura acordării șomajului tehnic în baza OUG 30/2020 și măsura acordării indemnizației pentru timp redus de munca (Kurzarbeit) au fost prelungite până la 30 iunie 2021.

*         Noul termen pentru depunerea declarației unice este 25 mai, declarație aferentă anului 2020.

*         Depunerea declarației privind beneficiarul real pentru entitățile cărora le mai revine aceasta obligație, are termen 90 de zile de la încetarea stării de alertă.

2. FACILITĂȚI FISCALE

*         Se prelungește scutirea de impozit specific pe o perioadă de 90 de zile începând cu 1 ianuarie 2021.

*         Cererea de anulare a accesoriilor conform OUG 69/2020 se va depune și în perioada 1 ianuarie 2021- 31 martie 2021.

*         Pentru domeniul HORECA s-a publicat o schemă de ajutor care se acordă beneficiarilor sub forma unor granturi în vederea acoperirii parțiale, în cuantum de 20% a pierderii din cifra de afaceri sau din rulaj (suferită în anul 2020 comparativ cu anul 2019), în cazul agențiilor de turism, rezultată din desfășurarea activităților aferente codurilor CAEN, adică 7911, 7912, 7990, 5510, 5520, 5530, 5590, 5610, 5621, 5629, 5630 (OUG 224/2020)

*         Restructurarea obligațiilor fiscale reglementată de OG nr. 6/2019 va include și obligațiile bugetare restante în perioada de 1 august 2020 – 31 decembrie 2020.

3. SALARIZARE

*         Se clarifică regimul fiscal al utilizării în regim mixt al autoturismului pe firmă, al celor 50% utilizați în scop personal, în cazul microîntreprinderilor și plătitorilor de impozit specific. Avantajele sub forma utilizării în scop personal a vehiculelor care nu sunt utilizate exclusiv în scopul activității economice, aflate în proprietate sau folosința persoanelor juridice ce aplică regimul de impozitare al microîntreprinderilor sau impozitul specific unor activități nu sunt supuse impozitului pe venit și nici contribuțiilor sociale.

*         Se introduce în categoria veniturilor neimpozabile din salarii și ajutoarele pentru adopție. Acestea nu vor supuse nici contribuțiilor sociale obligatorii (CAS și CASS).

*         Nu se cuprind în baza lunară de calcul a contribuțiilor de asigurări sociale sumele plătite de angajator pentru educația timpurie a copiilor angajaților.

*         Se prelungește până la 30 iunie 2021 măsura acordării a 35% din renumerația cuvenită zilei de muncă acordată lucrătorilor zilieri, pentru o perioada de 3 luni, la alegerea beneficiarului de lucrări.

4. TVA

*         Începând cu anul 2021, tranzacțiile cu UK vor urma regula tranzacțiilor extra-comunitare, din punct de vedere al TVA.

*         Transferul dreptului de proprietatea asupra unui bun imobil de către o persoana impozabilă către o instituție publică, în scopul stingerii unei obligații fiscale restante nu este considerată livrare de bunuri și astfel nu reprezintă o operațiune supusa TVA.

*         Plafonul valoric pentru livrarea de locuințe cu cota redusă de 5% către persoane fizice rămâne 450.000 lei.

*         E posibila deducerea TVA la băuturi alcoolice și tutun și în altă situație decât pentru cazurile în care aceste bunuri sunt destinate revânzării sau pentru a fi utilizate pentru prestări de servicii. TVA va putea fi dedusă astfel și pentru acordarea în mod gratuit de bunuri în scop de reclama sau în scopul stimulării vânzărilor.

*         Termenul până la care se fac rambursări de TVA cu control ulterior s-a prelungit până la 31 martie 2021.

5. IMPOZITUL PE PROFIT

*         Introducerea conceptului de GRUP FISCAL din perspectiva impozitului pe profit și a posibilității de consolidare fiscală la nivel de grup. Fiecare membru al grupului fiscal va determina rezultatul fiscal în mod individual, iar rezultatul fiscal consolidat al grupului fiscal se va determina prin însumarea algebrică a rezultatelor fiscale determinate în mod individual de fiecare membru al grupului fiscal. Rezultatul fiscal consolidat pozitiv este profit impozabil, iar rezultatul fiscal consolidat negativ este pierdere fiscală.

*         Clarificare referitor la scutirea de impozit a profitului reinvestit: aceasta se va acorda în limita impozitului pe profit calculat cumulat de la începutul anului până în trimestrul punerii în funcțiune a activelor, pentru contribuabilii care aplică sistemul trimestrial de declarare și plata a impozitului pe profit, respectiv în limita impozitului pe profit calculat cumulat de la începutul anului punerii în funcțiune a activelor până la sfârșitul anului respectiv pentru contribuabilii care aplică sistemul anual de declarare și plată a impozitului pe profit.

*         O nouă cheltuială nedeductibilă: cheltuiala efectuată ca urmare a unor tranzacții cu o persoana situată într-un stat care, la data înregistrării cheltuielilor, este inclus în Anexa I și/sau Anexa II din Lista UE a jurisdicțiilor necooperante în scopuri fiscale, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

*         Cheltuielile reprezentând amortizarea aparatelor de marcat electronice fiscal, care se scad din impozitul pe profit, sunt cheltuieli nedeductibile la calculul rezultatului fiscal.

*         Legat de aparatele de marcat, contribuabilii care la determinarea impozitului pe profit aferent anului 2020 scad costul de achiziție al aparatelor de marcat electronice fiscale achiziționate și puse în funcțiune în anii 2018 și 2019, potrivit Legii nr. 153/2020, pentru care au aplicat în anii respectiv prevederile art. 22, adaugă la impozitul datorat și valoarea impozitului pe profit scutit aferent acestor aparate.

*         În ce privește cursul valutar utilizat la chiriile în valuta, se introduce prevederea ca în situația în care chiria reprezintă echivalentul în lei al unei valute, venitul brut anual se determină pe baza chiriei lunare evaluate la cursul de schimb mediu anual al pieței valutare, comunicat de BNR, din anul de realizare a venitului. Anterior cursul de schimb utilizat era cursul BNR, valabil pentru ultima zi a fiecărei luni, corespunzător lunilor din perioada de impunere.

6. PFA

*         PFA în sistem real vor considera cheltuieli nedeductibile cheltuielile cu amortizarea bunurilor din patrimonial personal afectate exercitării activității, potrivit legii.

*         Se vor considera cheltuieli nedeductibile de către PFA-uri și cheltuielile cu costul de achiziție al aparatelor de marcat electronice fiscale, puse în funcțiune in anul respectiv.

7. CASE DE MARCAT

*         Se amână până la 31.12.2021 termenul până la care operatorii de automate comerciale au obligația dotării cu aparate de marcat electronice fiscale.

*         Se suspenda pana la 31.03.2021 sancționarea agenților economici pentru neconectarea caselor de marcat la ANAF.

8. CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ

*         Daca angajații lucrează la domiciliu, firma nu are obligația înființării unui sediu secundar în respectiva locație.

*         Se înlocuiește formularea prin care orice persoană fizică sau juridică poate solicita organelor fiscale certificatul de atestare fiscal sau documente care sa ateste situația fiscală a unui contribuabil numai cu consimțământul expres și neechivoc al contribuabilului în cauza. Anterior, era necesar acordul scris, solicitare care s-a transformat în consimțământ expres și neechivoc.

9. ALTE MĂSURI

*         Valoarea punctului de amendă rămâne 145 lei în 2021.

*         Se suspendă popririle până la data de 31 martie 2021.

*        Începând cu 11 ianuarie, ANAF – Agenția Națională de Administrare Fiscală începe operaționalizarea registrului fiscal electronic pentru conturi bancare și contul de plăți identificate prin IBAN. Prin acest registru central, ANAF are acces la informațiile privind conturile din bănci ale firmelor și populației. Băncile şi instituţiile care au conturi financiare pentru companii şi persoane fizice sunt obligate să trimită către ANAF toate informaţiile financiare legate de mişcarea conturilor persoanelor fizice şi ale companiilor. România trasnspune prin acest registru o directivă europeană pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor. Registru central electronic pentru contul de plăţi la conturi bancare a fost reglementat prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.111/2020. În acest registru  trebuie înscrise date legate de titularul contului, persoanele care deţin dreptul de semnătură, dar şi persoanele care acţionează în numele clientului. Pentru casetele de valori de la bănci trebuie menţionat numele concesionarului şi toate datele de verficare ale acestuia. Acestă nouă legislaţie cu toate prevederile ei are ca motivaţie lipsa împotriva spălării banilor şi finanţării terorismului, dar şi identificarea beneficiarului real al mişcărilor de bani.

Sursa: Loyal Expert, Start-up Cafe.ro

Sprijin financiar acordat întreprinderilor din domeniul turismului, Ordonanța de Urgență publicată în Monitorul Oficial!

Sursa imagine: depositphotos.com

Ca urmare a adoptării de către executiv la 30.12.2020 a Ordonanței de Urgență privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru întreprinderile din domeniul turismului, structuri de cazare, structuri de alimentație și agenții de turism, a căror activitate a fost afectată în contextul pandemiei COVID-19, precum și privind unele măsuri fiscale, textul a fost publicat în cursul zilei de 31 decembrie 2020 în Monitorul Oficial al României.

Prin OUG se stabilește cadrul legal cu privire la instituirea unei scheme de ajutor de stat privind acordarea de finanțare din fonduri publice naționale și/sau din fonduri externe pentru întreprinderile din domeniul turismului, structuri de primire turistice cu funcțiuni de cazare, structuri de alimentație și agenții de turism, a căror activitate a fost afectată în contexul pandemiei de COVID-19, precum și reglementarea unor măsuri fiscale. 

Scopul schemei de ajutor de stat este de a reduce impactul negativ asupra operatorilor economici sus-menționați, prin acordarea unui ajutor nerambursabil care acoperă o parte din pierderea din cifra de afaceri aferentă perioadei în care activitatea acestora a fost afectată de primul val al pandemiei de COVID-19.

Beneficiarii schemei de ajutor de stat, înregistrați în scopuri fiscale pe teritoriul României, sunt:

 • Agențiile de turism licențiate care desfășoară activități conform codurilor CAEN:
  • 7911 – Activități ale agențiilor turistice
  • 7912 – Activități ale tur-operatorilor
  • 7990 – Alte servicii de rezervare şi asistenţă turistică
 • Structurile de primire turistice cu funcțiuni de cazare clasificate, care desfășoară activități conform codurilor CAEN:
  • 5510 – Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare
  • 5520 – Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată
  • 5530 – Parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere
  • 5590 – Alte servicii de cazare
 • Structurile de alimentație, care desfășoară activități conform codurilor CAEN:
  • 5610 – Restaurante
  • 5621 – Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente
  • 5629 – Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
  • 5630 – Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor

Bugetul schemei este estimat la 500 milioane euro, echivalent lei.

Valoarea maximă a ajutorului de stat care poate fi acordată unui beneficiar prin schemă este de 800.000 euro/întreprindere.

Ajutorul se acordă beneficiarilor sub forma unor granturi în vederea acoperirii parțiale, în cuatum de 20% a pierderii din cifra de afaceri sau din rulaj, în cazul agențiilor de turism, rezultată din desfășurarea activităților aferente codurilor CAEN enumerate mai sus, suferită în anul 2020, comparativ cu anul 2019.

Prin schemă se acordă ajutoare de stat unui număr estimat de 73.211 de beneficiari, dintre care 15.168 structuri de cazare, 52.583 structuri de alimentație și 5.460 agenții de turism.

Calendar schemă HoReCa 2021: Când începe finanțarea?

Chiar dacă ordonanța de urgență este deja în Monitorul Oficial, mai durează până se deshide linia de finanțare.

 • În primul rând, e nevoie ca Ministerul Economiei să facă un ghid de implementare și abia apoi va deschide sesiunea online de depunere a cererilor de finanțare. De azi, ministrul Economiei, Claudiu Năsui, are la dispoziție maximum 30 de zile să aprobe ghidul și să-l publice în Monitorul oficial.
 • Schema de ajutor durează până la data de 30 iunie 2021.
 • Semnarea contractului de finanțare cu beneficiarul în cadrul schemei se va face până cel târziu la data de 30 iunie 2021, iar plata sumelor în 30 de zile, de la semnarea contractului de finanțare, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2021.
 • Antreprenorii vor primi banii de la stat în termen de 30 de zile de la semnarea contractelor de finanțare.

Ordonanța de Urgență poate fi consultată aici (Monitorul Oficial 31.12.2020/Partea I/1330/pag. 2-6).

Sursa: Fonduri-Structurale.ro, StartUpcafe.ro

Schema de ajutor de stat prin care sunt finanțate cheltuielile cu salariile pentru investițiile noi a fost REDESCHISĂ

Ministerul Finanțelor Publice a anunțat vineri, 11 decembrie 2020, faptul că se pot depune cereri pentru finanțare în baza H.G.nr.332/2014 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investițiilor noi, care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă.

Obiectivul schemei de ajutor de stat este dezvoltarea regională prin realizarea de investiții care determină crearea a minim 100 de locuri de muncă și încurajarea participării active a întreprinderilor la reducerea decalajelor economice dintre regiuni şi redresarea economiei româneşti.

În cadrul schemei sunt finanțate cheltuielile salariale înregistrate pe o perioadă de 2 ani consecutivi, ca urmare a creării de noi locuri de muncă. Se acordă sume sub formă de granturi, de la bugetul de stat, pentru cheltuieli eligibile de natura costurilor salariale. În anul 2020, pentru ambele scheme de ajutor de stat a fost alocat un buget de 1,5 miliarde lei.

În luna august a fost revizuită această schemă printr-o Hotărâre de Guvern, pentru creșterea accesibilității companiilor la finanțarea investițiilor cu ajutor de stat.

Principalele modificări prevăd:

 • prelungirea până în anul 2023 a perioadei în care se pot emite acorduri pentru finanţare;
 • prelungirea până în anul 2028 a perioadei în care se poate efectua plata ajutorului de stat;
 • eliminarea condiției privind angajarea de lucrători defavorizați;
 • introducerea posibilității demarării proiectului de investiții după depunerea cererii pentru finanțare;
 • eliminarea obligativității operatorului economic de a nu înregistra debite restanțe la bugetul general consolidat al statului la momentul depunerii cererii de acord pentru finanțare, această obligație rămânând valabilă la momentul plății ajutorului de stat;
 • eliminarea evaluării cererilor de acord pentru finanţare în 2 etape în vederea simplificării procedurii de evaluare;
 • stabilirea unui termen de 6 luni de la emiterea acordului pentru finanţare pentru asigurarea surselor de finanţare şi demonstrarea situaţiei juridice a locaţiei, având în vedere că procesul de perfectare a documentelor juridice în contextul actual poate întârzia depunerea cererii de acord pentru finanţare;
 • flexibilizarea condiţiilor pe care trebuie să le ȋndeplinească ȋntreprinderile ȋn activitate, respectiv eliminarea condiției privind rentabilitatea cifrei de afaceri;
 • posibilitatea modificării locației/locațiilor, precum și a locurilor de muncă aferente acestora în aceeași regiune;
 • flexibilizarea procedurii de plată a ajutorului de stat, prin eliminarea condițiilor referitoare la numărul maxim de cereri care se pot depune într-un an calendaristic.

Principalele CRITERII de eligibilitate și CONDIȚII obligatorii:

 • Investițiile realizate trebuie să fie considerate investiții inițiale sau investiții inițiale în favoarea unei activități economice noi;
 • Compania nu intră în categoria ”întreprinderilor în dificultate”, definite conform art. 2 alin. (18) din Regulament. Astfel, nu sunt eligibile întreprinderile care se află în cel puțin una dintre următoarele situații:
  • în ultimul an fiscal jumătate din capitalul social subscris a dispărut din cauza pierderilor acumulate;
  • raportul datorii/capitaluri proprii este mai mare de 7,5;
  • capacitatea de acoperire a dobânzilor calculate pe baza EBITDA se situează sub valoarea de 1 (în cazul întreprinderilor mari).
 • Nu se află în procedură de executare silită, insolvenţă, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, închidere operațională, lichidare sau suspendare temporară a activităţii;
 • Nu au fost emise împotriva lor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau în cazul în care asemenea decizii au fost emise acestea au fost executate, conform prevederilor legale în vigoare;
 • Nu au efectuat o relocare către unitatea în care urmează să aibă loc investiția;
 • Este demonstrat efectul stimulativ al ajutorului.

Cheltuielile eligibile sunt costurile salariale înregistrate pe o perioadă de 2 ani consecutivi aferente noilor locuri de muncă create ca urmare a realizării de investiţii, ce includ salariul brut și contribuțiile obligatorii.

Sursa: Fonduri Structurale

Proiect de OUG privind ajutorul pentru plata chiriilor pentru întreprinderile din centrele comerciale, în consultare publică

Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri a lansat pe 4 decembrie 2020, în consultare publică, un Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri naționale pentru întreprinderi a căror activitate comercială a fost întreruptă parțial sau total în perioada stării de urgență și a stării de alertă, în contextul crizei COVID-19.

Actul normativ are în vedere crearea unor forme de sprijin  sau instrumente din fonduri nerambursabile pentru plata unui procent din chiriile datorate pentru întreprinderile din centrele comerciale mari care au avut activitatea întreruptă total pentru o perioadă de cel puțin două luni conform Ordonanțelor militare din cauza pandemiei SARS-CoV-2.

Conform Ordonanței, prin schema de ajutor de stat se vor acord granturi unui număr estimat de 3.000 de întreprinderi beneficiare, iar bugetul schemei este de 160 milioane de lei.

Întreprinderile beneficiare trebuie să îndeplinească următoarele condiții pentru a fi eligibile:

 • să dețină Certificat pentru Situații de Urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri;
 • să își desfășoare activitatea în centre comerciale cu suprafață mai mare de 15.000 de m.p., având contract de închiriere în vigoare la data de 15 martie 2020;
 • să fi beneficiat  din partea centrului comercial de o reducere de minim 50% din valoarea chiriei fixe calculată pentru perioada închisă. Finanțarea de la stat se acordă  în situația în care reducerea de 50% a fost acordată de către centrul comercial înaintea depunerii aplicației pentru accesarea grantului;
 • să beneficieze de o reducere de minim 15% din Chiria Fixă, pe o perioadă de minim 6 luni de la data reluării activității;
 • să  fi agreat extinderea  perioadei  contractuale  a contractului de  închiriere cu proprietarul centrului comercial pentru minim 6 luni (perioadă egală cu perioada pentru care se acordă sprijin din partea proprietarului), calculat  de la data la care contractul poate înceta, din inițiativa oricăreia dintre părți sau de drept.

Valoarea maximă a ajutorului de stat este de 800.000 euro/beneficiar, reprezentând  50% din valoarea cheltuielilor cu chiria fixă raportată la luna februarie, calculată și datorată pentru perioada închisă.

Descarcă proiectul de OUG.

Propunerile privind proiectul de act normativ se primesc in termen de 10 zile de la data publicării (n.r. 4 decembrie 2020) la adresa de e-mail: dezbateri_publice@economie.gov.ro.

Sursa: Fonduri Structurale

GUVERNUL anunță aprobare O.U.G. pentru COMPENSAȚII acordate în anul 2021 FIRMELOR HORECA

Guvernul a anunțat, vineri – 4 decembrie, în ultima ședință a actualului cabinet înainte de alegerile legislative de duminică, faptul că a adoptat o ordonanță de urgență pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat în valoare totală de 500 milioane euro, prin care, în anul 2021, se vor acorda compensații pensiunilor, restaurantelor, hotelurilor, agențiilor de turism care au avut scăderi ale cifrei de afaceri în anul 2020 față de 2019.

„Este o schemă de sprijin pentru una dintre cele mai afectate industrii în contextul pandemiei de COVID-19, vorbim despre industria ospitalității – hoteluri, restaurante, structur de cazare.  În acest caz a fost adoptată schema de ajutor de stat pentru compensarea pierderilor operatorilor economici din această industrie în procent de 20% din diferența dintre cifra de afaceri înregistrată în anul 2020 și cifra de afaceri din anul 2019. Este o schemă de ajutor de stat care funcționează la nivel european în alte state și care în acest moment a fost discutată cu reprezentanții industriei și guvernul a adoptat prin ordonanță de urgență aplicarea acestei scheme de ajutor de stat și în România”, a spus Ionel Dancă, șeful Cancelariei premierulu Orban.

Ordonanța de urgență a fost aprobată sub rezerva observațiilor de la Consiliul Legislativ” – a adăugat Dancă. Reamintim că fostul deputat PSD (opoziție) Florin Iordache a fost numit recent, de Parlament, președinte al Consiliului Legislativ.

Și Ministerul Economiei, care a inițiat proiectul de OUG, a anunțat că textul a fost adoptat în Guvern. Și asta în condițiile în care proiectul de OUG fusese publicat de către Ministerul Economiei tot în ziua de vineri, spre dezbatere publică, pe site-ul său oficial, cu termen de 10 zile de consultări.

În principiu, ajutorul se va acorda beneficiarilor sub forma unor granturi în vederea acoperirii parțiale a pierderii din cifra de afaceri (sau rulaj în cazul agențiilor de turism) suferite în anul 2020, comparativ cu anul 2019, în cuantum de 20%.  Valoarea maximă a ajutorului de stat care poate fi acordată unui beneficiar prin prezenta schemă este de 800.000euro/întreprindere. Cifrele utilizate trebuie să fie brute, și anume înainte de deducerea impozitelor sau altor taxe.

Conform proiectului, beneficiarii prezentei scheme vor fi:

 • agenții de turism licențiate care desfășoară activități conform codurilor CAEN 7911, 7912, 7990;
 • structuri de primire turistică cu funcțiuni de cazare clasificate, care desfășoară activități conform codurilor CAEN 5510, 5520, 5530, 5590;
 • structuri de alimentație, care desfășoară activități conform codurilor CAEN 5610, 5621, 5629, 5630, care sunt înregistrate în scopuri fiscale pe teritoriul României.

„Schema de ajutor de stat își propune, astfel, să contribuie la supraviețuirea și relansarea acestui sector, prin salvarea de la faliment a unui număr important de actori economici, dar și a locurilor de muncă generate de aceștia. În acest fel, se dorește împiedicarea efectului de domino economic, ce ar putea avea grave implicații la nivel național” – susține Ministerul Economiei.

Sursă: Startupcafe

Cum se încarcă dovada cofinanțării pentru contractarea granturilor de capital de lucru

Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri a publicat procedura privind încărcarea dovezii de cofinanțare pentru beneficiarii granturilor de capital de lucru în aplicația electronică.

Funcționalitatea este disponibilă în secțiunea Contractare a platformei granturi.imm.gov.ro, folosită de aplicanți la transmiterea cererilor de finanțare. După introducerea codului IBAN al contului special deschis pentru program, sistemul va genera contractul aferent entității juridice.

Listarea contractului este vizibilă pe structura:

 • Aplicație
 • Apel (Schema pe care beneficiarul a aplicat)
 • Întreprindere (Tipul de întreprindere în care se încadrează la depunere)
 • IBAN (Codul IBAN aferent contului deschis de beneficiar pentru proiect)
 • Status contract– Gata pentru semnare
 • Acțiuni
 • Modifică– Beneficiarul poate modifica Codul IBAN introdus
 • Încarcă dovada cofinanțării
 • Descarcă contract
 • Transmite contract semnat electronic de către beneficiar

După încărcarea dovezii de cofinanțare, beneficiarul va urma pașii în vederea descărcării, semnării și transmiterii contractului semnat electronic, încadrându-se în termenul de 20 de zile de la primire.

Procedura este disponibilă aici

Sursa: Fonduri Structurale

Procedura „Granturi pentru investiții” a fost publicată în Monitorul Oficial

Astăzi, 2 decembrie 2020, a fost publicată în Monitorul Oficial Procedura de implementare a măsurii „Granturi pentru investiții acordate IMM-urilor” din cadrul schemei de ajutor de stat instituite prin OUG nr. 130/2020.

Procedura poate fi consultată aici (Monitorul Oficial 02.12.2020, partea I/1163bis/pag. 2-64)

Astăzi, Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de afaceri a publicat anexele cu criteriile de acordare a finanțărilor în cadrul acestei scheme și domeniile eligibile.

Conform grilei de punctaj publicate astăzi de MEEMA, criteriile de acordare a finanțării sunt cele prevăzute de OUG 130/2020 modificata prin OUG 174 și nu cele adoptate prin Legea 220/2020 de Parlament. De asemenea, domeniile de activitate eligibile în cadrul schemei sunt cele prevăzute de ordonanță.

Perioada de depunere a cererilor de finanțare este 3 decembrie 2020 – 29 ianuarie 2021.

Descarcă grila de punctaj

Descarcă listă domenii de activitate eligibile

Sursa: Fonduri Structurale

Oficial, începând cu 3 decembrie te poți înscrie la Măsura 3 – granturi pentru investiții

Ministerul Economiei a stabilit termenul până la care IMM-urile vor putea depune cereri de finanțare la Măsura 3 – ajutoare de investiții de câte 50.000-200.000 de euro pentru IMM. S-a publicat oficial forma finală a procedurii de implementare a schemei de finanțare, formularul planului de afaceri și alte documente necesare.

Sesiunea de înscrieri va fi deschisă în perioada 3 decembrie 2020, ora 10.00 – 29 ianuarie 2021, ora 20.00, pe site-ul oficial  granturi.imm.gov.ro .

Aportul propriu al beneficiarului va fi de minim 30% în București și județul Ilfov și de minimum 15% în țară.

În continuare, consultanții vor putea fi plătiți cu maximum 10.000 de lei din proiect.

Descarcă de AICI procedura finală, modelul de plan de investiții și alte documente necesare.

Sursa text: StartUpcafe.ro

Fonduri Nerambursabile: Măsura 3 (granturi pentru investiții) – până la 200.000 Euro și Electric-Up – până la 100.000 Euro

„Săptămâna aceasta îmi doresc să deschidem Măsura 3, de investiții, unde nu va mai fi primul venit-primul servit. Schema de investiții va fi deschisă probabil 90 de zile, pentru că acolo va trebui făcut un proiect, un studiu de fezabilitate și n-o să-i grăbim pe oameni. Și, pe măsură, lunar, vom evalua proiectele depuse și vom începe efectiv plățile după evaluare. Același principiu va fi pentru toate fondurile europene, toate fondurile bugetare pe care noi le vom derula prin Ministerul Economiei, fără interacțiune directă între antreprenor și minister, să eliminăm orice suspiciune” – a declarat, la Realitatea TV,  Virgil Popescu, aflat în campania electorală pentru parlamentare.  

Menționăm că Ministerul Economiei încă nu a publicat forma finală a procedurii de implementare a Măsurii 3 – granturi pentru investiții, care necesită aprobare prin ordin de ministru și publicare în Monitorul Oficial.

De asemenea, până să fie lansat apelul de proiecte de 550 de milioane de euro (cu tot cu aportul propriu estimat al beneficiarilor), e nevoie ca ministerul să publice, cu cel puțin 3 zile înainte, un anunț de lansare (conform proiectului de procedură mai vechi).

Momentan nu este foarte clar nici ce grilă de punctaj se va aplica la Măsura 3 – granturi pentru investiții, pentru ca oamenii să-și poată pregăti proiectele pe care vor să le depună. Anterior, ministrul Fondurilor Europene, Marcel Boloș, a declarat pentru StartupCafe.ro, că grila aplicabilă va fi cea din OUG 130/2020, modificată prin OUG 174/2020.

Programul Electric Up – pentru instalarea de panouri fotovoltaice şi staţii de reîncărcare vehicule electrice

„Tot în această săptămână, eu vreau la sfârșit, vineri, să lansăm programul Electric Up. (…) Avem convenții cu toate băncile, în așa fel încât banca să știe când este gata de plată” -a afirmat Popescu, la Realitatea TV

Pentru acest program se acordă finanțare nerambursabilă în procent de până la 100%, pentru instalarea de panouri fotovoltaice și stații de reîncarcare vehicule electrice.

Principalele coordonate ale acestui program sunt următoarele:

 • Solicitanți eligibili:
  • IMM-uri (microintreprinderi, intreprinderi mici, intreprinderi mijlocii) și operatori economici din domeniul HoReCa
 • Valoarea finanțării nerambursabile: maxim 100.000 euro
 • Intensitatea maximă a ajutorului: 100% din valoarea eligibila a proiectului
 • Pincipalele tipuri de cheltuieli eligibile:
  • achiziţia sistemului de panouri fotovoltaice cu putere instalată de minim 27 kWp și maxim 100 kWp, pentru producerea de energie electrică necesară consumului propriu
  • achiziţia a cel puțin o staţie de reîncărcare de minim 22 kW pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in, cu minim două puncte de încărcare
  • cheltuielile cu proiectarea, obținerea avizelor necesare, montarea şi punerea în funcţiune a sistemului de panouri fotovoltaice și staţiilor de reîncărcare
  • cheltuieli de consultanță și management de proiect:
   • 30% din cheltuielile cu achiziția acumulatorilor de stocare (maxim 30% din valoarea puterii instalate a panourilor fotovoltaice), opțional.

Dacă unul din cele 2 programe sunt de interes, nu ezitați să ne contactați în vederea pregătirii proiectului de finanțare.

Sursa Text: StartupCafe.ro