Tu înțelegi pe deplin contractul de angajare?

Contractele de angajare sunt întotdeauna greu de descifrat. Toate actele necesare angajării conțin termeni specifici stilului funcțional juridic-administrativ și deseori aceștia nu sunt bine înțeleși. Mai jos regăsiți „traducerea” acestora pe înțelesul tuturor.

Când trebuie să semnezi un contract, citește! Dacă nu înțelegi, întreabă! Pune întrebări. Sunt gratis și deseori primești răspunsuri mai mult decât perfecte.

TERMEN

DEFINIȚIE

Acorduri colective

Acorduri stabilite între sindicate și angajatori ce vizează termenii și condițiile de angajare

 

Angajat

Persoană care lucrează pentru o altă persoană în schimbul unei plăți

 

Angajat de o agenție

Persoană angajată de o agenție de recrutare pentru o companie

 

Avantaje în natură

Cheltuieli realizate de un angajator ce sunt materializate în bunuri sau servicii. Acestea nu sunt impozabile

 

Cod de practici

Un set de norme care sunt stabilite pentru menținerea atmosferei adecvate locului de muncă

 

Concediere abuzivă

Concediere (v. concedierea) fără a avea un motiv real și corect

 

Concedierea

Încetarea contractului de muncă din inițiativa angajatorului sau din motive ce țin de salariat

 

Concediu anual (Vacanță)

Concediu plătit luat de sărbători sau în vacanțe (de obicei acesta este de 20 de zile pe an)

 

Concediu de maternitate

Perioadă de timp acordată unei angajate care este însărcinată sau care a născut

 

Concediu de paternitate

Concediu luat de un angajat (un bărbat) pentru o perioadă de timp în scopul creșterii copilului (aproximativ 2 ani)

 

Concediul de adopție

 

Concediu obținut de un angajat după adopția unui copil

 

Contract de angajare

Contract de muncă semnat la angajare între angajat și angajator după ce aceștia au acceptat condițiile ofertei și, respectiv cererii

 

Contract pe perioadă determinată

Contractul de angajare semnat pe o anumită perioadă de timp

 

Deduceri

Sume din salariu listate pe fluturaș

 

Discriminare

Orice comportament activ ori pasiv care, prin efectele pe care le generează, favorizează sau defavorizează nejustificat ori supune unui tratament injust sau degradant un angajat față de alți angajați

 

Drept comun

Expresie ce desemnează norma juridică sau gruparea de norme juridice prin care se înfăptuieşte reglementarea legală generală a unui raport social sau a unui domeniu de raporturi sociale

 

Forță majoră

În cazul neprezentării la locul de muncă (din motive neprevăzute: accident), angajatul poate lăsa un substituitor (membru al familiei) pentru un interval de timp scurt

 

Hărțuirea

Orice formă de agresiune ce umilește, subminează sau victimizează angajatul

 

Lucrător domestic

Persoană care lucrează, în privat, acasă

 

Lucrător part-time

Persoană care lucrează cu jumătate de normă

 

Muncitor sezonier

Persoană care vine din altă țară, pe bază de contract pentru a lucra într-un anumit domeniu

 

Ore de lucru

Ore de muncă prevăzute în Codul Muncii

 

Ore suplimentare de muncă

Ore pe care angajatul le lucrează în afara programului obișnuit de lucru

 

Pauze

Perioade scurte de timp luate pentru relaxare după un anumit număr de ore lucrate

 

Plata

Salariul primit în urma muncii făcute

 

Procedură disciplinară

Faptă ce constă într-o acțiune săvârșită cu vinovăție de salariat prin care acesta a încălcat normele legale, regulamentul intern, contractul individual de muncă sau contractul colectiv de muncă (dacă este cazul), ordinele și dispozițiile legale ale superiorului ierarhic

 

Propriul Angajat

Persoană care are grijă de propria afacere

 

Redundanță

Concediere atunci când se desființează un loc de muncă sau se închide o companie

 

Rezilierea contractului

Desființarea unui contract bilateral, cu executare succesivă în timp, ca urmare a neexecutării culpabile a obligațiiilor contractuale

 

Rezoluțiunea contractului

Sancţiune ce constă în desfiinţarea unui contract de muncă cu executare imediată, în cazul neexecutării responsabile a obligaţiilor de către una dintre părţi

 

Sărbători legale

Zile în care nu se lucrează, dar sunt plătite. Acestea se anunță de Guvern și se găsesc validate în Codul Muncii

 

Transfer de afacere

Intrarea în posesia unei afaceri atunci când două companii lucrează împreună

Sursă articol:
http://www.citizensinformation.ie/en/reference/checklists/checklist_glossary_of_employment_terms.html

Postăm articole pe tema Resurselor Umane pentru că oferim:

1.Servicii de Recrutare;

2.Servicii de Administrare de Personal;

3.Servicii de Consultanţă în sistem legal.

Date contact echipa Premian: 0735 519 633 , contact@premian.ro .