TAXE 2021: Lista cu principalele noutăți la care este necesară atenția antreprenorilor

Sursa imagine: depositphotos.com

Anul 2021 a venit cu o serie de prevederi fiscale la care antreprenorii români trebuie să acorde atenție. Iată o listă de modificări privind:

  1. MĂSURI DE INTERES GENERAL

*         Plafonul pentru aplicarea TVA la încasare se majorează de la 2.250.000 lei la 4.500.000 lei.

*         Începând cu 2021 a fost eliminată obligația de a depune raportări contabile semestriale pentru firmele cu cifra de afaceri mai mică de 1.000.000 euro.

*         În ceea ce privește telemuncă, s-a introdus prin Codul fiscal posibilitatea ca angajatorul să deconteze salariaților în telemuncă o sumă de până la 400 lei pe lună, fără a fi necesare documente justificative. Nu vor fi supuse impozitului pe venit, CAS și CASS sumele acordate angajaților care desfășoară activități în regim de telemuncă pentru susținerea cheltuielilor cu utilitățile la locul în care angajații își desfășoară activitatea, precum electricitate, încălzire, apă și abonamentul de date și achiziția mobilierului și a echipamentelor de birou, în limitele stabilite de angajator prin contractul de muncă sau regulamentul intern, în limita unui plafon lunar de 400 lei corespunzător numărului de zile din luna în care persoana fizică desfășoară activitate în regim de telemuncă. Valoarea e deductibilă la plătitorii de impozit pe profit.

*         Acoperirea costurilor cu testare epidemiologică și/sau vaccinarea angajaților pentru împiedicarea răspândirii bolilor care pun în pericol sănătatea angajaților și cea publică, nu este considerată venit impozabil și nu se supune nici contribuțiilor sociale. La plătitorii de impozit pe profit, aceasta reprezintă o cheltuială deductibilă.

*         Se vor acorda zile libere plătite pentru părinți în perioada cursurilor online. Părinții vor beneficia, până la finalizarea cursurilor anului școlar 2020-2021, de zile libere plătite cu 75% din salariul brut, dar nu mai mult de 75% din câștigul salarial mediu brut.

*         În baza impozabilă a impozitului pe veniturile microîntreprinderilor nu se vor cuprinde dividentele primite de la o persoană juridică română.

*         Prelungirea măsurii prin care persoanele fizice sau juridice ale căror venituri au fost afectate de criza sanitară au posibilitatea de a solicita creditorilor suspendarea plății ratelor de capital, dobânzilor și comisioanelor până la data de 15 martie 2021. (OUG 227/2020).

*         Măsura acordării șomajului tehnic în baza OUG 30/2020 și măsura acordării indemnizației pentru timp redus de munca (Kurzarbeit) au fost prelungite până la 30 iunie 2021.

*         Noul termen pentru depunerea declarației unice este 25 mai, declarație aferentă anului 2020.

*         Depunerea declarației privind beneficiarul real pentru entitățile cărora le mai revine aceasta obligație, are termen 90 de zile de la încetarea stării de alertă.

2. FACILITĂȚI FISCALE

*         Se prelungește scutirea de impozit specific pe o perioadă de 90 de zile începând cu 1 ianuarie 2021.

*         Cererea de anulare a accesoriilor conform OUG 69/2020 se va depune și în perioada 1 ianuarie 2021- 31 martie 2021.

*         Pentru domeniul HORECA s-a publicat o schemă de ajutor care se acordă beneficiarilor sub forma unor granturi în vederea acoperirii parțiale, în cuantum de 20% a pierderii din cifra de afaceri sau din rulaj (suferită în anul 2020 comparativ cu anul 2019), în cazul agențiilor de turism, rezultată din desfășurarea activităților aferente codurilor CAEN, adică 7911, 7912, 7990, 5510, 5520, 5530, 5590, 5610, 5621, 5629, 5630 (OUG 224/2020)

*         Restructurarea obligațiilor fiscale reglementată de OG nr. 6/2019 va include și obligațiile bugetare restante în perioada de 1 august 2020 – 31 decembrie 2020.

3. SALARIZARE

*         Se clarifică regimul fiscal al utilizării în regim mixt al autoturismului pe firmă, al celor 50% utilizați în scop personal, în cazul microîntreprinderilor și plătitorilor de impozit specific. Avantajele sub forma utilizării în scop personal a vehiculelor care nu sunt utilizate exclusiv în scopul activității economice, aflate în proprietate sau folosința persoanelor juridice ce aplică regimul de impozitare al microîntreprinderilor sau impozitul specific unor activități nu sunt supuse impozitului pe venit și nici contribuțiilor sociale.

*         Se introduce în categoria veniturilor neimpozabile din salarii și ajutoarele pentru adopție. Acestea nu vor supuse nici contribuțiilor sociale obligatorii (CAS și CASS).

*         Nu se cuprind în baza lunară de calcul a contribuțiilor de asigurări sociale sumele plătite de angajator pentru educația timpurie a copiilor angajaților.

*         Se prelungește până la 30 iunie 2021 măsura acordării a 35% din renumerația cuvenită zilei de muncă acordată lucrătorilor zilieri, pentru o perioada de 3 luni, la alegerea beneficiarului de lucrări.

4. TVA

*         Începând cu anul 2021, tranzacțiile cu UK vor urma regula tranzacțiilor extra-comunitare, din punct de vedere al TVA.

*         Transferul dreptului de proprietatea asupra unui bun imobil de către o persoana impozabilă către o instituție publică, în scopul stingerii unei obligații fiscale restante nu este considerată livrare de bunuri și astfel nu reprezintă o operațiune supusa TVA.

*         Plafonul valoric pentru livrarea de locuințe cu cota redusă de 5% către persoane fizice rămâne 450.000 lei.

*         E posibila deducerea TVA la băuturi alcoolice și tutun și în altă situație decât pentru cazurile în care aceste bunuri sunt destinate revânzării sau pentru a fi utilizate pentru prestări de servicii. TVA va putea fi dedusă astfel și pentru acordarea în mod gratuit de bunuri în scop de reclama sau în scopul stimulării vânzărilor.

*         Termenul până la care se fac rambursări de TVA cu control ulterior s-a prelungit până la 31 martie 2021.

5. IMPOZITUL PE PROFIT

*         Introducerea conceptului de GRUP FISCAL din perspectiva impozitului pe profit și a posibilității de consolidare fiscală la nivel de grup. Fiecare membru al grupului fiscal va determina rezultatul fiscal în mod individual, iar rezultatul fiscal consolidat al grupului fiscal se va determina prin însumarea algebrică a rezultatelor fiscale determinate în mod individual de fiecare membru al grupului fiscal. Rezultatul fiscal consolidat pozitiv este profit impozabil, iar rezultatul fiscal consolidat negativ este pierdere fiscală.

*         Clarificare referitor la scutirea de impozit a profitului reinvestit: aceasta se va acorda în limita impozitului pe profit calculat cumulat de la începutul anului până în trimestrul punerii în funcțiune a activelor, pentru contribuabilii care aplică sistemul trimestrial de declarare și plata a impozitului pe profit, respectiv în limita impozitului pe profit calculat cumulat de la începutul anului punerii în funcțiune a activelor până la sfârșitul anului respectiv pentru contribuabilii care aplică sistemul anual de declarare și plată a impozitului pe profit.

*         O nouă cheltuială nedeductibilă: cheltuiala efectuată ca urmare a unor tranzacții cu o persoana situată într-un stat care, la data înregistrării cheltuielilor, este inclus în Anexa I și/sau Anexa II din Lista UE a jurisdicțiilor necooperante în scopuri fiscale, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

*         Cheltuielile reprezentând amortizarea aparatelor de marcat electronice fiscal, care se scad din impozitul pe profit, sunt cheltuieli nedeductibile la calculul rezultatului fiscal.

*         Legat de aparatele de marcat, contribuabilii care la determinarea impozitului pe profit aferent anului 2020 scad costul de achiziție al aparatelor de marcat electronice fiscale achiziționate și puse în funcțiune în anii 2018 și 2019, potrivit Legii nr. 153/2020, pentru care au aplicat în anii respectiv prevederile art. 22, adaugă la impozitul datorat și valoarea impozitului pe profit scutit aferent acestor aparate.

*         În ce privește cursul valutar utilizat la chiriile în valuta, se introduce prevederea ca în situația în care chiria reprezintă echivalentul în lei al unei valute, venitul brut anual se determină pe baza chiriei lunare evaluate la cursul de schimb mediu anual al pieței valutare, comunicat de BNR, din anul de realizare a venitului. Anterior cursul de schimb utilizat era cursul BNR, valabil pentru ultima zi a fiecărei luni, corespunzător lunilor din perioada de impunere.

6. PFA

*         PFA în sistem real vor considera cheltuieli nedeductibile cheltuielile cu amortizarea bunurilor din patrimonial personal afectate exercitării activității, potrivit legii.

*         Se vor considera cheltuieli nedeductibile de către PFA-uri și cheltuielile cu costul de achiziție al aparatelor de marcat electronice fiscale, puse în funcțiune in anul respectiv.

7. CASE DE MARCAT

*         Se amână până la 31.12.2021 termenul până la care operatorii de automate comerciale au obligația dotării cu aparate de marcat electronice fiscale.

*         Se suspenda pana la 31.03.2021 sancționarea agenților economici pentru neconectarea caselor de marcat la ANAF.

8. CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ

*         Daca angajații lucrează la domiciliu, firma nu are obligația înființării unui sediu secundar în respectiva locație.

*         Se înlocuiește formularea prin care orice persoană fizică sau juridică poate solicita organelor fiscale certificatul de atestare fiscal sau documente care sa ateste situația fiscală a unui contribuabil numai cu consimțământul expres și neechivoc al contribuabilului în cauza. Anterior, era necesar acordul scris, solicitare care s-a transformat în consimțământ expres și neechivoc.

9. ALTE MĂSURI

*         Valoarea punctului de amendă rămâne 145 lei în 2021.

*         Se suspendă popririle până la data de 31 martie 2021.

*        Începând cu 11 ianuarie, ANAF – Agenția Națională de Administrare Fiscală începe operaționalizarea registrului fiscal electronic pentru conturi bancare și contul de plăți identificate prin IBAN. Prin acest registru central, ANAF are acces la informațiile privind conturile din bănci ale firmelor și populației. Băncile şi instituţiile care au conturi financiare pentru companii şi persoane fizice sunt obligate să trimită către ANAF toate informaţiile financiare legate de mişcarea conturilor persoanelor fizice şi ale companiilor. România trasnspune prin acest registru o directivă europeană pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor. Registru central electronic pentru contul de plăţi la conturi bancare a fost reglementat prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.111/2020. În acest registru  trebuie înscrise date legate de titularul contului, persoanele care deţin dreptul de semnătură, dar şi persoanele care acţionează în numele clientului. Pentru casetele de valori de la bănci trebuie menţionat numele concesionarului şi toate datele de verficare ale acestuia. Acestă nouă legislaţie cu toate prevederile ei are ca motivaţie lipsa împotriva spălării banilor şi finanţării terorismului, dar şi identificarea beneficiarului real al mişcărilor de bani.

Sursa: Loyal Expert, Start-up Cafe.ro