Legea numărul 66/19.04.2016 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor

Principalele modificări care au intrat în vigoare la data de 01 iulie 2016

Pentru a beneficia de concediu pentru creșterea copilului în vârstă de pâna la 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap persoanele în cauză trebuie să facă dovadă că în ultimii 2 ani anteriori datei naşterii copilului, au realizat timp de cel puţin 12 luni, venituri din salarii şi asimilate salariilor supuse impozitului pe venit.

În ceea ce priveşte indemnizaţia lunară, aceasta va avea în continuare un cuantum de 85% din media veniturilor nete realizate în 12 luni din ultimiii doi ani , însă aceasta va avea doar limită minimă, nu şi maximă „Indemnizaţia lunară se stabileşte în cuantum de 85% din media veniturilor nete realizate în ultimile 12 luni din ultimii 2 ani anteriori datei naşterii copilului şi aceasta nu poate fi mai mică de 85% din cuantumul salariului minim brut pe ţară garantat în plată”.

Nivelul indemnizaţiei lunare se majorează cu 85% din cuantumul salariului minim brut pe ţară garantat în plată pentru fiecare copil născut dintr-o sarcină gemelară, de tripleţi sau multipleţi, începând cu al doilea copil provenit dintr-o astfel de naştere.

Cei care se află în concediul pentru creşterea copilului şi aleg să revină la muncă cu cel putin 60 de zile înainte de împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap pot beneficia de o prelungire a perioadei de acordare a stimulentului de inserţie astfel:

  • până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani;
  • până la împlinirea de către copil a vârstei de 4 ani, în cazulcopilului cu handicap.

Valoarea stimulentului de inserţie este în cuantum de 50% din indemnizaţia minimă aferentă concediului pentru creşterea copilului, adică o sunmă de 531,25 lei.

În timpul concediului pentru creşeterea copilului părintele are dreptul să obţină venituri impozabile fără ca plata indemnizaţiei să îi fie suspendată, însă doar în situaţia în care acestea nu depăşesc limita anuală de 3.187,50 lei.

Sursă articol: http://www.avocatnet.ro/content/articles/id_41338/De-maine-regulile-de-acordare-a-concediului-pentru-cre%C5%9Fterea-copilului-se-schimb%C4%83-semnificativ.html .

Postăm articole cu tema indemnizaţiilor pentru că oferim servicii de:

  1. Consultanţă financiară;
  2. Contabilitate şi salarizare;
  3. Audit dosar personal.

Date contact echipa Premian: 0735 519 633, contact@premian.ro