HORECA: Modificările la Ordonanța de Urgență au fost publicate în Monitorul Oficial

Ordonanța de Urgență a Guvernului 10/2021, privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru întreprinderile din domeniul turismului și alimentației publice, care modifică OUG 224/2020, a fost publicată în Monitorul Oficial pe 24 februarie 2021.

Printre prevederile Ordonanței se numără următoarele:

 • Modificarea și/sau completarea schemei de ajutor de stat își produc(e) efectele de la data comunicării de către Comisia Europeană a deciziei de autorizare;
 • Beneficiarii de ajutor de stat sunt:
  • structuri de primire turistice cu funcțiuni de cazare clasificate (coduri CAEN 5510, 5520, 5530, 5590);
  • structuri de alimentație, înregistrate în scopuri fiscale pe teritoriul României (coduri CAEN 5610, 5621, 5629, 5630);
  • agenții de turism licențiate (coduri CAEN 7911, 7912, 7990);
  • ghizii de turism atestați (cod CAEN 7990).
 • Schema se va derula până la data de 31 decembrie 2021, iar plata sumelor va fi realizată până cel târziu la data de 30 iunie 2022;
 • Ajutorul se va acorda sub forma unor granturi, în cuantum de 20% din baza de calcul, dar nu mai mult de echivalentul în lei a sumei de 800.000 de euro la nivel de întreprindere;
 • Baza de calcul reprezintă:
  • pentru beneficiarii care raportează cifra de afaceri, diferența dintre cifra de afaceri obținută din activitatea eligibilă aferentă anului 2019 și cifra de afaceri obținută din activitatea eligibilă aferentă anului 2020;
  • pentru beneficiarii care aplică regimul special pentru agențiile de turism în conformitate cu dispozițiile art. 311 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, diferența dintre volumul facturilor emise pentru serviciile turistice, inclusiv marja, aferente anului 2019 și volumul facturilor emise pentru serviciile turistice, inclusiv marja, aferente anului 2020;
  • pentru beneficiarii care țin evidența în partidă simplă, în conformitate cu dispozițiile Legii contabilităţii nr. 82/1991, diferența dintre încasările obținute din activitatea eligibilă aferentă anului 2019 și încasările obținute din activitatea eligibilă aferentă anului 2020.
 • Ajutorul anterior primit însumat cu cel primit în baza schemei nu trebuie să depășească echivalentul în lei a sumei de 1.800.000 euro;
 • Dacă valoarea însumată a cererilor de finanțare aprobate depășește valoarea creditului de angajament sau bugetar alocat, plata către beneficiar se va face proporțional, prin raportarea sumei aprobate pentru fiecare beneficiar la suma totală a cererilor de finanțare aprobate;
 • Obligația menținerii activității pentru cel puțin 12 luni de la data plății sumelor sau 24 de luni, în cazul în care valoarea grantului depășește suma de 200.000 euro.

Procedura de implementare a schemei se va aproba în termen de maxim 60 de zile de la data intrării în vigoare a ordonanței – 24.02.2021.

Ordonanța poate fi consultată aici (Monitorul Oficial nr. 186/24.02.2021, pag. 9-11)

Sursa: Fonduri-Structurale.ro