Despre salarii și forme de salarizare aplicate

salariin

Salarizarea face parte din procesul de administrare a personalului, este principala formă de motivare financiară a angajaților unei companii, aceasta fiind definită confom Codului Muncii ca reprezentând contraprestația muncii depuse de salariat în baza contractului individual de muncă (art.159, alin. 1).

Conceptul de “salarizare”, este explicat, privit și înțeles prin diferite forme, la baza aplicării acestuia stând criterii diferite, în funcție de cultura organizațională a companiei și a țării în care se aplică.

Astfel, Grupul American de consultantă pentru Bussines definește salariul ca “ o recompensă acordată fiecărui angajat în schimbul contribuției sale la succesul firmei”.

În timp ce definiția americană precizează că numai rezultatele se recompensează,  cea românească evidențiază faptul că efortul este cel care stă la baza remunerației.

Pentru ca salarizarea să fie realizată în mod echitabil, sunt anumite modalități de evaluare și determinare a muncii salariaților și a rezultatelor acestora precum și a salariului ce li se cuvine. Aceste modalități fac referire la formele de salarizare.

Principalele trei forme de salarizare aplicate de către companii sunt următoarele:

  1. Salarizarea după timpul lucrat (în regie):

Personalul încadrat în această formă este plătit după timpul lucrat fără a se ține seama de cantitatea sau calitatea muncii depuse.

Are dezavantajulcă nu stimuleazăși nu conduce la creștereaproductivitățiimuncii.

    2. Salarizarea în acord direct (pe bucată):

Salariul efectiv se calculează în funcție de rezultatele obținute, înmulțind salariul stabilit pentru unitatea de produs cu volumul producției.

Avantaje:

* generează sentimentul de echitate;

* conduce la creșterea productivității muncii;

* elimină nevoia de control, deci reduce cheltuielile administrative;

* se aplică foarte bine pentru munca în afara unității, la domiciliu.

Dezavantaje:

* lucrătorul poate ajunge la surmenaj, în dorința de a câștiga cât mai mult;

* pot să apară probleme de calitate;

* apar situații conflictuale cu conducerea privind evaluarea și recunoașterea volumului rezultatelor;

*solicită o activitate laborioasă de stabilire a salariului normat pe unitatea de produs pentru toate produsele sau operațiile și de adaptare continuă a normei;

* nu se garantează un salariu minim.

  1. Salarizarea combinată (cu prime)

Cele mai uzuale prime sunt:

* prime de calitate (pentru identificare defectelor sau evitarea pătrunderii componentelor cu probleme de calitate în produsul finit);

* prime de vânzare (pentru depășiri ale valorii normate ale vânzărilor);

* prime pentru muncă în condiții speciale;

* prime de producție pentru sporul de productivitate peste un anumit nivel.

Pe lângă sistemul de salarizare, întreprinderile mari mai utilizează un sistem flexibil de avantaje acordate salariaților. Importanța acestora este dată de contribuția lor substanțială la reducerea fluctuației personalului și reducerea cheltuielilor pentru angajarea și instruirea noilor salariați.

Criteriile precum vârsta, educația, experiența în muncă, satisfacția profesională, situația familială, sunt considerați factori de luat în considerare la stabilirea <pachetului> de avantaje ce va fi folosit pentru creșterea productivității, ridicarea calității produselor și construirea unui climat favorabil întreprinderii.

Sursă articol: http://revista-de-hr.blogspot.ro/2013/04/despre-salarii-si-forme-de-salarizare.html

Postăm articole pe tema salariilor pentru că oferim:

  1. Servicii de recrutare,
  2. Servicii Administrare de personal,
  3. Consultanţă financiară.

Date contact echipa Premian: 0735 519 633, contact@premian.ro.